Bestyrelsesmøde: Afholdt mandag den 18. september 2023, kl. 16.00

Godkendelse af seneste referat nr. 499 med underskrift af direktøren og bestyrelsen

Astrup

Transmissionsledningen mangler nu kun 100 meter, så er ledningen fremme ved Astrupvej 600 (shelterpladsen uden for Astrup). Der bliver to pumpestationer - 1 på Baggesvognsvej og 1 ved Astrupvej 600. Den på Baggesvognsvej forventes klar i denne uge 37. Pumpestationen ved Astrupvej 600 bliver leveret ultimo september. I uge 38 skal der fjernes rødder og laves sandpude, så der er klar til at løfte pumpestationen ind på plads. Reetablering fra Astrupvej 600 til Sindal forventes afsluttes i uge 37. Der laves elforsyning til pumpestationen på Astrupvej 600 i uge 37 og 38, NordEnergi forstærker området med nye kabler. Pumpehuset bliver grønt for at falde i mest muligt i et med naturen. Pumpestationen er inspiceret og det ser rigtig godt ud og kvaliteten er høj.

Vi har udsendt licitation på installation af units, vi får tilbud d. 20/9 og de første 24 units kommer d. 18/9.

Sindal Nord – Agerledetvej

Tirsdag d. 12/9 2023 opstartede vi projektet med 5 nye tilslutninger på Agerledetvej. Det bliver W. Andersen og søn der står for gravearbejdet og Brøndum der har smedeentreprisen, altså de samme som da vi lavede området syd for Agerledetvej. Krydsning af Jerupvej bliver forventeligt en aften, hvor vi graver vejen op. Planen er at vi er færdige slut uge 41.

Elkær Enge - energi fællesskab

Den 28/8 afholdte vi konstituerende bestyrelsesmøde. Jesper Skrubbeltrang blev valgt til formand og Jan Jensen til næstformand. Det var et godt møde og der var hele vejen igennem en god tone og ønsket om samarbejde. Den 5/9 afholdte vi det første bestyrelsesmøde i Bindslev. Her var der enighed om at vi skulle oprette et selskab til BorgerEnergiFælleskabet Eurowind var også indkaldt til møde samme dag, da vi skulle have en endelig plan for borgermødet d. 14/9. Her kom det frem at projektet er udfordret på naturdelen og de havde afholdt møde med Hjørring Kommune. Eurowind havde valgt at gå videre med 5 møller og fjerne de to sidste.

Sindal Varmeforsyning trækker sig derfor ud at samarbejdet, da det ikke længere giver værdi for os.

Økonomi

Desværre er el-prisen faldet meget i 2023 i forhold til det, alle eksperter regnede med i 2022. Det betyder at vi får et underskud i regnskabet for 2023 og derfor melder vi prisstigningen ud nu, for at overholde varslingsreglerne i forhold til vores forbrugere. 
Det betyder at standardhuset på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh, i 2024 koster 16.986 kr. 

Direktør

Forsyningen af det nye plejecenter går stærkt fremad og de sidste to bo enheder og centerbygningen bliver tilsluttet i uge 42 og 43.

Vi havde i uge 37 revision af biomasseværket og det er forløbet godt og planmæssigt. Vi har renoveret/udskiftet de planlagte ting.

Fmd.

Det ser ud til at der kommer mere fokus på forsyningssikkerheden og det er ved at gå op for blandt andet Styrelsen for forsyningssikkerhed. At der skal arbejdet med planer for at ruste os mod kommende udfordringer. De vil have kraftvarmeværkerne til fortsat at kunne bidrage i den nye strategi.

//