Referat nr. 497

Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.
Baggesvognsvej 32
9870 Sindal

Bestyrelsesmøde: Afholdt onsdag den 24. maj 2023, kl. 16.00

Deltagere: Jens Ole Jørgensen (JOJ), Jacob Nielsen (JN), Mogens Fonseca (MF), Peter Muhlig (PM), Palle Hansen (PH), Thomas Holt (TH), Thomas B. Stubben (TBS), og ref. Jesper Skrubbeltrang (JS).

  1. Godkendelse af seneste referat nr. 496
    Referatet blev godkendt og underskrevet.
  2. Astrup siden sidst

- Der har været udbud på transmissionsledningen.

Transmissionsledning

- Der er valgt entreprenør Jydsk rør og Vennelyst som underentreprenør, gravearbejdet er startet pr. 16/5-2023

- Vi er startet fra shelterpladsen i Astrup. Og arbejder os tilbage mod Sindal.

- Der nedlægges i øjeblikket ca. 80 m/dag

Pumpestationer

- Der er arbejdet en del i samarbejde med JPH-rådgivning på dimensionering af størrelser på rør, pumper og andet materiel til pumpestationerne

- Der ventes tilbagemelding på tilbud fra Priess og Frese på pumpestation i Astrup. Nødvendigt materiale er fremsendt.

- Der kommer sælgere op og besigtiger pumpestation i Sindal på torsdag og fredag. Der afventes tilbud fra Krebs og Verdo (måske SIM på sigt)

Indmåling

- Der indmåles dagligt rør på transmissionsledningen

Vendsyssels Historiske museum

- Michael Winther fra museet inspicerer løbende udgravningen for fortidsminder. Indtil videre har han fundet hvad -der ifølge ham- var resterne af en gammel pæl. Det blev indmålt med GPS-koordinater, og gravearbejdet kunne fortsætte uhindret bagefter. Han kommer dagligt til pladsen og ser efter.

Jorddepot

- Der er kommet tilladelse til at benytte Astrupvej 602 til jorddepot. Dog med 44 forbehold med underpunkter. Bl.a. at pladsen skal være indhegnet med aflåst bom, og andre sådanne tiltag.

- Der skal søges om tilladelse til jorddepot ved vandværkets grund.

Besøg

- Der har været foretaget enkelte ekstra besøg i Astrup siden sidst. Bl.a. skolen

Nye kunder

- 2 personer har henvendt sig angående interesse for tilkobling til fjernvarme vi ikke havde før. Begge personer har modtaget tilbud, og vi afventer svar.

Gasafkobling

- Vi er blevet overløbet af rigtig mange kunder der skulle have hjælp til gasafkobling. Puljen er fortsat åben. (der gives 8200 kr./hus, hvilket dækker 100% af afkoblingen)

 

  1. El-kedel

Det går rigtig godt med el-kedlen, den har i de to måneder den har været klar til at producere leveret ca. 1.900 MWh varme. I april måned blev det til ca. 22% af den producerede mængde. Det ser ud til at det i Maj bliver endnu mere. Investeringen virker derfor til at være rigtig fornuftig.

 

  1. Sindal Nord

Sindal Nord er ved at være vej vejs ende, de sidste mangler er udbedret og det sidste der mangler, er egentlig at slutfakturaen skal fremsendes. Det er gået godt, og vi synes resultatet er blevet godt.

 

  1. Direktør

Lisa har opsagt sin stilling pr. ultimo juli, JS har igangsat processen med at finde en ny. Der er d. 22/5 kommet 12 ansøgninger.

Vi har opstartet revidering af vores GDPR-system i samarbejde med EY. Det er et nødvendigt unde for at sikre at vi databehandler oplysningerne rigtigt og udadtil sikrer at vores forbrugere har tillid til os som varmeværk. 

Parkeringspladsen er ved at være færdig, der bliver monteret lamper d. 22/5 og ladestandere d. 24/5. Så mangler der kun markering af parkeringsbåsene.

 

 

  1. Evaluering af dette møde
  2. Evt.
  3. Tak for i aften.

 

Jens Ole Jørgensen                                       Jacob Nielsen                             Peter Muhlig

 

 

Mogens Fonseca                                            Palle Hansen                               Jesper Skrubbeltrang

 

//