Bestyrelsesmøde afholdt mandag den 19. april 2021.

Budgetopfølgning

Det ser fortsat fornuftigt ud. Vi har pr. 31.03.2021 et lille overskud. Underskuddet fra sidste år er medregnet. Det skyldes især, at motorerne og ORC-turbinen begge har givet en højere indtægt end budgetteret.

Projekt Bindslev transmissionsledning

Det går godt med fremdriften. På byggemødet i sidste uge var vi 399 meter efter den oprindelige tidsplan. Det betyder, at vi kan begynde at cirkulere vand i uge 18 og herefter kan vi begynde at levere varme.

Der var i sidste uge lagt 4.642 meter ud af ca. 6.000 meter.

Alle er tilfredse med det arbejde, som bliver udført.

 

Drift

CO2-kvoter er afregnet og der er købt 360 stk. af Hjørring Varmeforsyning.

Anlægget på Gutenbergvej er lukket ned, da vi skal have svejset rørene sammen indenfor. Der bliver lavet rens af anlægget onsdag, inden det startes op igen onsdag eftermiddag/aften.

Vores administrationsaftaler med Lendum & Lørslev udløber midt på året, men begge værker har takket ja til at fortsætte samarbejdet.

De første 3 måneder er 89% af varmen kommet fra Gutenbergvej, 6% fra motoren og 5% fra kedlen. Vi har solgt ca. 10.000 MWh og det følger meget godt vores budget.

I næste uge installeres der ENFOR, som er vores nye fremløbstemperatur styringsprogram – det har vi store forventninger til.

Yderligere bliver der i næste uge også installeret Energytrade, hvilket er et program, som skal optimere brugen af vores motorer og akkumuleringstanke.

Vi skal i gang med at gaderenovere i Jernbanegade, som vi laver sammen med Vandselskabet.

//