Referat nr. 503

Bestyrelsesmøde: Afholdt mandag den 05. februar 2024, kl. 16.00

Godkendelse af seneste referat nr. 502

Astrup

Der er godt gang i tilslutningerne i Astrup. Der er lavet 36 stik, en del af dem er boligforeningen BoVendia på Bøgsted/klokkevej.

Når Astrup Hallen kommer på (denne uge), så er der koblet 26 forbrugere på. Ud af de 26 er 21 vores units.

Pumpestationer:

 • Pumpestationen på Baggesvognsvej er færdiglavet
  • Den er udlagt til at kunne forsyne 100% af Astrup, så den er meget ineffektiv på de ca. 5% belastning den yder nu.
  • Der afkøles i øjeblikket kun til ca. 70 grader, hvorfor vi overvejer en løsning hvor ”det brugte” fremløbsvand fra Astrup sendes ud i byen i Sindal.
 • By-passet i Astrup i pumpestationen er ikke længere nødvendigt.

Transmissionsledningen:

 • Vi har haft vejtilsyn fra kommunen.
  • Der er diverse punkter til udbedring, men i det store hele er de godt tilfreds.

Distributionsnettet i Astrup:

 • Vi blev færdige til jul med ledningen ned til skolen, hallen og børnehaven jf. tidsplanen.
 • Vinteren har stoppet projektet i 12 arbejdsdage efter nytår.
 • Vi skriver fortsat ca. en ugentlig opdatering på vores hjemmeside og facebook om gravestatus i Astrup med evt. andre nyheder.
 • Vi regulerer i øjeblikket trykket i Astrup efter vores nye differenstrykmåler ved skolen i Astrup
 • Vi har vand og forbrugere på i område 1-5 på planen.
 • Vi er i øjeblikket færdige med hovedledning i område 6 og 7
 • Vi er i gang med at fylde vand på i område 6
 • Vi har fået asfalt på Bøgstedvej
 • Der mangler nu kun 8 besøg ved de kommende forbrugere.
 • Der mangler 88 stik. (nogle med flere målere)
 • Hallen er næsten koblet på

Units i Astrup:

 • Der er over 20 forbrugere der i øjeblikket aftager varme
 • Vi lejer units ud til ca. 86 % af alle forbrugerne.
 • Der arbejdes på indregulering af anlæg, så afkøling overholdes.

Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver i år onsdag d. 20/3/2024. Vi ser frem til at se så mange af jer forbrugere som muligt. Dette er en god mulighed for en bid mad og høre om, hvordan det går hos Sindal Varmeforsyning.

Agerledet vej/Sindal Nord

 • Der er kommet en ny forbruger på Gaden 88.
 • Vi har afsluttet arbejde og asfalt på Agerledet vej.

Diverse

Cybersikkerhed er vigtigt vi har styr på i disse tider – 42 fjernvarmeværker er blevet angrebet. Vi har professionel hjælp til at sikre at ubudne gæster bliver ude og vi har i sidste uge skiftet vores Firewall.

 

//