Bestyrelsesmøde afholdt mandag den 25. april 2022.

Referat 487

Generalforsamling
Generalforsamlingen var vellykket. Der er efterfølgende kommet ros til den gennemgang revisoren havde af regnskabet samt oplæg om året 2021.

Velkommen til ny suppleant i bestyrelsen
Der har gennem de senere år været et generationsskifte i Sindal Varmeforsyning – både blandt bestyrelsen og medarbejdere. Vi arbejder løbende med vores strategier og mål, som er en del af ledelsens værktøjer for at sætte retningen. Der udvises rettidig omhu, hvilket gør at vi er med fremme i udviklingen.

Sindal Nord
Vi har lavet en projektansættelse af Lars, som tidligere har skrevet sit bachelorprojekt hos os. Lars er ansat i forhold til Sindal Nord, hvor vi forventer at kunne tilslutte de første ultimo 2022. Ligeledes vil han være en del af Astrup samt andre igangværende projekter.

Mosbjerg
Der har desværre ikke været tilslutning nok til at kunne gennemføre projektet i Mosbjerg og af den grund er projektet nedlagt. Skulle der ske ændringer i antal tilkendegivelser er vi interesseret i at se på opgaven igen.

Astrup
Vi har – sammen med arbejdsgruppen i Astrup inviteret til borgermøde i Astrup den 2/5 og vil derefter opstarte tilkendegivelsesfasen. Hvis der kommer tilkendegivelser nok, vil vi igangsætte projektet.

Elkedel
Der er indhentet tilbud fra de 2 adspurgte firmaer – Inopower og Tjæreborg Industri. Vi havde i sidste uge møde med de to firmaer for at gennemgå tilbuddene.
Vi forventer at kunne idriftsætte medio januar og aflevering senest 01.02.2023.

Gaderenovering
Vi er i fuld gang og har fået lagt nye rør på Odinsvej, fra Danmarksgade op til Frejasvej og ved Thorsvej er vi fremme ved Falck Stationen. Der er lavet klar til krydsning af Hjørringvej, røret skal blot trækkes igennem.
Vi er i dag startet på Vendelbogade, hvor vi vil arbejde de næste par uger, inden vi går tilbage til Thorsvej og laver stik. Samtidig opstarter vi renoveringen i Nørregade og Norgesgade.

Vi har i gudekvarteret lavet en overflyvning med drone, da vi har en forventning om at der er et brud på Mimersvej. Vi har i en længere periode haft et stort vandtab og derfor så vi os nødsaget til at lave en droneoverflyvning.

Sindal Biogas
Vi er ved at undersøge muligheden for et evt. fremtidigt samarbejde med Sindal Biogas. Det kan både være køb og salg af varme.
De har hos Sindal Biogas flere projekter, bla. PtX og Carbon Capture. Vi følger med i udviklingen.

Økonomi
Der er solgt mindre varme en budgetteret. Vi oplever dog et positivt resultat, situationen taget i betragtning.

Driftsleder
Motorerne er igen i stykker og prisen på delene stiger voldsomt. Vi oplever at flere dele udfases og kan derfor ikke længere bestilles. F.eks. prisen på en Buffer plade som vi har udskiftet 4 af de seneste 6 måneder, er steget fra 26.000 kr. + moms til 75.000 kr. + moms.
Motorerne giver en god indtægt men det skal også give mening.

Priserne på flis har taget et ordentligt hop opad. Det forventes at prisen vil stige i mindre omfang i denne varmesæson og i et endnu større omfang i 2023.

Vi har søgt efter en deltids kontorassistent. Vi har modtaget 28 ansøgninger, hvilket er meget positivt i forhold til timeantallet. Der er indbudt 3 til samtale og det forventes at kunne have en aftale på plads i denne uge.

Formanden
Der blev på generalforsamlingen spurgt ind til om der kunne etableres et forbrugermøde om afkøling. Vi vil derfor indkalde til møde i oktober.

//