Statusrapport for Bæredygtig Biomasse

Vi har fået udarbejdet denne bæredygtigheds rapport. Rapporten beskriver vores opfyldelse af kravene, der fremgår af Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse. Rapporten vedr. perioden 1/1-31/12/2021.

Vores andel af indkøbt certificeret træflis er 98,2%, hvor kravet er 90%.

Fjernvarmedeklaration for 2022 og 2023

Jf. Bekendtgørelse nr. 734 af 23/05/2022 er energivirksomheder, som fx Sindal Varmeforsyning, forpligtet til at oplyse sine forbrugere om deres energiforbrug. Derfor udarbejdes denne fjernvarmedeklaration en gang årligt. Nedenfor ses fjernvarmedeklaration for 2022 og 2023.

Grøn omstilling 2023

I henhold til Energioplysningsbekendtgørelsens §25 skal bl.a. fjernvarmeselskaberne udarbejde og offentliggøre en plan for grøn omstilling. Nedenfor ses planen for 2023.

//