Statusrapport for Bæredygtig Biomasse

Vi har fået udarbejdet denne bæredygtigheds rapport. Rapporten beskriver vores opfyldelse af kravene, der fremgår af Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse. Rapporten vedr. perioden 1/1-31/12/2021.

Vores andel af indkøbt certificeret træflis er 98,2%, hvor kravet er 90%.

DOWNLOAD
Bæredygtighed