1. Mission

 

At levere driftssikker, klimavenlig og miljørigtig forsyning til lokalområdets forbrugere

 

Det betyder, at vi vil:

 • Drive vores forsyning mest optimalt og investere i løsninger til gavn for vores forbrugere
 • Øge forbrugernes fokus på, hvad vi kan gøre for dem, og hvordan det skaber værdi for begge parter
 • Sikre en fornuftig varmepris for vores forbrugere
 • Levere vores ydelser 365 dage om året
 • Øge vores synlighed overfor forbrugere, samarbejdspartnere og andre forsyninger

 

 

 1. Værdier

 

Vores værdier ligger til grund for alt, hvad vi foretager os i vores bestræbelser på at nå visionen og vores overordnede og konkrete målsætninger og til at understøtte vores arbejde med missionen, vores strategiske og taktiske indsatsområder, og vi holder os selv og hinanden ansvarlige for, at vi efterlever dem.

 

Vi prioriterer fællesskab og relationer

 

Det betyder:

 • Vi er imødekommende, kundeorienterede og har hele tiden forbrugerne i centrum
 • Vi udviser glæde for vore forbrugere og vores lokalsamfund
 • Vi hjælper og bakker op om hinanden
 • Vi udviser åbenhed og har et højt informationsniveau

 

Vi er visionære

 

Det betyder:

 • Vi hele tider bevæger os er et skridt foran, og smeder medens jernet er varmt
 • Vi værdsætter nytænkning, og vi leverer hele tiden kvalitet og værdi til vore forbrugere
 • Vi er forandringsparate og udfordrer vanetænkning
 • Alle vores løsninger og aktiviteter skal give vækst og værdiskabelse til gavn for vore forbrugere

 

Vi er effektive og professionelle

 

Det betyder:

 • Vi vælger hele tiden den rigtige løsning for at nå den korteste vej til målet
 • Vi hele tiden har fokus på forsyningssikkerheden
 • Vi er økonomisk bevidste
 • Vi omsætter effektivt tanke til handling

 

Vi er miljøbevidste

 

Det betyder:

 • Vi i alle vore tanker og handlinger har fokus på bæredygtighed og har en grøn profil
 • Vi hele tider arbejder på frembringe innovative, klimavenlige og miljørigtige løsninger

 

Vi er tillidsvækkende

 

Det betyder:

 • Vi er ordentlige i ord og tale, viser respekt og kæmper loyalt for vore forbrugere, aftaler og for hinanden
 • Vi gør det, vi siger
 • Vi gør og siger tingene, som de er til de rette personer
 • Vi er positive, og udviser glæde og begejstring
 • Vi er ærlige, troværdige og udviser rettidig omhu

 

 1. Vision

 

At bidrage til udvikling, samarbejde og være det naturlige valg af forsyning

 

Det betyder, at vi vil:

 • Drive en klimavenlig, miljørigtig og bæredygtig virksomhed
 • Være på forkant med udviklingen og ”gå forrest”
 • Bidrage til at område forbliver attraktivt
 • Søge samarbejde på tværs af brancher og virksomheder
//