Om os

Vores baggrund og historie

Sindal Varmeforsyning afholdt stiftende generalforsamling på Hotel Sindal den 10. maj 1960. Forud for denne generalforsamling var der udført et stort stykke arbejde af en gruppe Sindal borgere i samarbejde med et ingeniørfirma fra Aalborg. De havde fået tilsagn fra kommende andelshavere og havde beregnet anlægget og økonomien ved at indføre fjernvarme i Sindal.

Primus motor i tilblivelsen af Sindal varmeforsyning var dyrlæge E. Clausen, som underskrev den første kontrakt om levering af Fjernvarme til Nørregade 18. Dyrlæge E. Clausen blev også Varmeforsyningens første formand, hvor han fungerede i 15 år. Han blev afløst af Aksel Nielsen, som fungerede som formand i 25 år. Aksel Nielsen blev i 2000 afløst af Olav Kristensen. Efter Olav Kristensens alt for tidlige død i 2009, blev bestyrelsen konstitueret med Bjarne E. Christensen som ny formand. 

Sindal Varmeforsynings første central, som blev taget i brug vinteren 1960, blev placeret i Markedsgade. Denne placering var meget central i forhold til de første forbrugere, som fortrinsvis var i den gamle bydel. Da udviklingen i byggeriet startede i halvfjerdserne, blev centralen for lille. Bestyrelsen besluttede så at udvide med en ny central i Danmarksgade, da udviklingen så ud til at gå mod vest.

Kedlernes brændsel var olie og alt efter afgiftspolitikken blev der brugt fuel-, fiske- og spildolie. Disse alternative brændsler gav et stort arbejde til personalet, men store besparelser til stor glæde for forbrugerne. Da gaseventyret i midten af firserne kom til Danmark blev bestyrelsen, måske under lidt politisk pres, enige om at konvertere til gasfyret kedler. Denne konvertering medførte en mere miljøvenlig drift og en lettere drift for personalet.

I begyndelse af halvfemserne udsendt den daværende regering en forudsætningsskrivelse, som pålagde fjernvarmeværkerne en driftsform med samproduktion af varme og el for at reducere miljøbelastningen. Bestyrelsen var heldigvis så fremadsynede, at de gik igang med et projekt, som medførte at kraftvarmeværket på Baggesvognsvej blev opstartet november 1993 med 2 Caterpillar gasmotorer, en investering på ca. 35 millioner. I forbindelse med kraftvarmeværkets opstart nedlagde man de to gamle centraler. En epoke var slut og en ny kunne begynde.

Vores forsyningsområde har udviklet sig stabilt i takt med byens vækst. Alle nye udstykninger har været pålagt tilslutningspligt til fjernvarmen, hvilket har medført at vi i dag har en tilslutningsprocent på ca. 99. Antallet af andelshavere er steget fra 47, den 28. september 1960 til ca. 1450 i dag, og der kommer stadig nye tilslutninger til.

I 2018 påbegyndte man opførslen af et nyt kraftvarmeværk på Gutenbergvej 15, en investering på 70 millioner. Det nye værk er flis fyret. Opførelsen af det nye værk er sat i drift på grund af bortfald af grundbeløbet. Det nye værk skal sikre en stabil varmepris samt en fossilfri drift. Det nye kraftvarmeværk blev indviet i september 2018.

I 2021 blev første spadestik til en transmissionsledning mellem Bindslev og Sindal taget. Denne transmissionsledning skal  forsyne Bindslev med fjernvarme fra flisværket i Sindal i sommerhalvåret. Det forventes at transmissionsledningen sættes i drift i juni 2021.

En ting, der har kendetegnet Sindal varmeforsyning, er at de siddende bestyrelser altid har været på forkant med udviklingen. Dette har medført en stabil og økonomisk god drift og udvikling gennem 45 år til gavn for andelshaverne og Sindal by.

//