Referat nr. 492

 

Sindal Nord – Status

Der lægges i disse dage en sidste hånd på udbudsmaterialet, som snart sendes til gennemgang hos JPH-Energi. Hvis alt går efter planen forventes der opstart af projektet den 21. november 2022.

Materialebestilling mv. er i fuld gang – pt. afventer et tilbud på pumpestationen til projektet.

 

Astrup – status

Det lykkedes at komme op på 129 underskrevne tilslutningsaftaler og det er derfor besluttet, at projektet går i gang.

Projektet har allerede givet meget omtale i både Nordjyske og TV2 Nord. Det har givet positiv omtale, så der er flere små byer, som har henvendt sig for at høre mulighederne om levering af fjernvarme i deres by.

Det betyder et nyt stort arbejde, med projektforslag, dimensionering, besøg ved alle fremtidige kunder, udbudsmateriale og senere opstart på ledningsarbejde.

 

El-kedel & Akkumuleringstank – status

Der har siden sidst været afholdt møde med Nord Energi Net, Inopower, ABB og Sindal Varmeforsyning vedr. forsyning af vores el-kedel. Det kræver en ombygning af vores eksisterende højspændingstavle.

Der er kommet tilbud fra de to leverandører af akkumuleringstanken. Leverandøren er valgt og købet er nu igangsat.

 

Sindal Biogas – status

Der er ikke så meget konkret nyt endnu. Som nogle af jer måske har læst i Nordjyske, kan Sindal Biogas ikke komme af med deres bionaturgas til sommer. De har derfor henvendt sig til os om vi kan brænde gassen og finde en pris model. Det arbejdes der lidt på at finde en løsning på.

 

Næste års pris

Der arbejdes fortsat på budgettet for 2023. De sidste tilretninger er nu i gang og vi håber på snart at kunne melde næste års pris endeligt ud til vores forbrugere.

 

Tilslutningspris 2023

Der sker en ændring i tilslutningsprisen pr. 1/1 – 2023. Den hæves til 25.000 kr. inkl. Moms.

 

Driftsleder

Vi har borgermøde d. 25/10 kl. 19 i Hørmested – EC møbler omkring en eventuel etablering af fjernvarme i Hørmested. Det er besluttet, at der skal komme 70 tilkendegivelser inden 1/12-2022 før der arbejdes videre med projektet.

Vi har fået en aftale med FORSYNINGEN i Frederikshavn, vedr. levering af HPF. Det er steget meget i pris, men er fortsat billigere end skovflis.

 

//