Bestyrelsesmøde nr. 506

Bestyrelsesmøde: Afholdt onsdag den 22. maj 2024, kl. 16.00

Afgørelse fra Energiklagenævnet

Der er nu endeligt kommet svar fra Energiklagenævnet vedr. de knap 2 mio. kr. som Energistyrelsen har modregnet i vores støtte til elproduktion.

Det er desværre ikke gået som vi eller vores rådgivere havde håbet - afgørelsen falder ud til Energistyrelsens fordel. Der er 3 der stemmer for Energistyrelsen og 2 der stemmer for at vi skal have pengene tilbage.

Jesper foreslår at vi sagsøger Energistyrelsen, da det kan ikke være rigtigt at vi har gjort alt hvad der stod i vores magt for at få svar på spørgsmålet inden året gik i gang - og de finder så ud af noget andet et halvt år senere og hele præmissen om at der skal være hjemmel til at kræve dem tilbage. Vi har en forventning om at omkostningsniveauet for hele sagen er 200.000 kr.

Jesper fremsender afgørelsen til Dansk Fjernvarme.

Astrup

Hjørring Park og Vej har i denne uge sammen ved Vennelyst og Kim gennemgået alle veje og disse er godkendt, Vennelyst får dem færdigmeldt.

 

Der mangler slut fakturering fra Vennelyst og Jydsk Rør, gennemgang af opgørelser vedr. antal meter. 

 

Ovn reparation

Vi har nu fået nogle overslag på de nødvendige reparationer og det bliver desværre en rigtig stor investering.

Det betyder at reparationen som udgangspunkt løber op i 1,7 – 2,0 mio. kr.

Bestyrelsen godkender reparationen.

Direktør

JS har kontaktet Kamstrup, da han ved et tilfælde kunne se at de med udgangen af 2027 ikke længere supportere det aflæsningssystem vi har i Sindal.

JS har ansat Allan H. Jørgensen til at varetage de grønne områder – græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, fjernelse af alger, rengøring på værkerne mv. ansættelsen løber frem til og med september. Han er ansat til 9 timer om ugen.

Vi har solgt vores Mercedes Vito og fik leveret en ny VW Transporter d. 14/5. Bilen er leaset i 5 år.

Formand

Dorthe vil gerne være dirigent næste år og hun er booket til d. 26/3/2025.
Der er plantet vilde blomster ved Baggesvognsvej.
Vi arbejder på jernbane krydsning med Sindal Biogas og Sindal Vandværk.

//