Referat nr. 490

Sindal Nord – status
Der arbejdes nu på at få tilrettet projektforslaget, blandt andet antallet af tilslutninger, forsyningsområdet og priser. LOGSTOR har tegnet på projektet og vi har internt en gennemgang i næste uge.

Astrup – status
Vi har pt. 119 tilkendegivelser. Der er borgermøde i næste uge, d. 23/8 kl. 19 i gymnastiksalen på Astrup Skole. Spar Nord og Sparekassen Danmark deltager. Morten Hove fra Nybolig får også lidt taletid i forhold til boligpriser, varmekilde mv. JPH-rådgivning kommer også denne aften.
Som informeret via mail d. 3/8/2022, har vi ændret tilslutningsprisen til 75.000 kr. inkl. Moms for alle tilslutninger, og der skal minimum være 130 der tilslutter sig. Transmissionsledningsbidraget bliver på 2.500 kr. om året, dog variabelt hvis der sker prisstigninger mv. under vejs i projektet.

 

El-kedel - status
Vi er godt på vej, der har været afholdt projektmøder og vi har diskuteret design og opbygning af installationen. Der skal laves et par ændringer, så anlægget bliver nemmere at servicere. Ellers bliver kedlen leveret i uge 41-42 og stort set alt går efter planen.

Akkumuleringstanken arbejder vi på at få tanken i udbud, vi har arbejdet på at få plads og især forberedelserne her til sommerstoppet. Vi får sat et T-stykke ind på transmissionsledningen, så vi ikke skal stoppe værket på Gutenbergvej senere. Pumperne flyttes fra Baggesvognsvej til Gutenbergvej.

 

Sindal Biogas + Høstfest
Vi har været til møde vedr. Gyllefibre. Vi arbejder på at gøre produktet mere tørt, da det vil være et godt supplement til vores flis.

Der er enighed om at deltage i Høstfesten d. 17/9 kl. 9-16. Der opsættes telt og vi kan få en stand med plads til et bord, roll-ups mv. Vi håber på at kunne komme i dialog med vores forbrugere.

Driftsleder
Vi har fået henvendelser fra området Ved Banen om muligheden for at blive koblet på fjernvarme. Vi arbejder på at udvide vores ledningsnet så alle interesserede i området vil kunne blive tilsluttet.

Vores ledningsinvesteringer fra sidste år og i år skal vi have finansieret.

Det blev besluttet at optage et fastforrentet lån på 9 mio. kr. i Kommune Kredit, med en løbetid på 30 år.

Vi har fået udarbejdet en bæredygtighedsrapport, det ser rigtig godt ud 98,2 % af vores biomasse er dokumenteret bæredygtig. Lovkravet er 90 %, så vi har ingen problemer med at overholde minimumskravet. I forhold til fossil reference har vi reduceret vores Co2 udledning med 94,7 %.
Når den endelige rapport er blevet udarbejdet vil den blive lagt på vores hjemmeside.

Økonomi:
Det ser fornuftigt ud, situationen taget i betragtning med stigende gas og el priser. Varmesalget er mindre for første halvår i forhold til budgetteret. Pr. 30/6 ligger vi på budget og det er vi godt tilfreds med.

//