Referat nr. 496

Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.
Baggesvognsvej 32
9870 Sindal

Bestyrelsesmøde: Afholdt mandag den 17. april 2023, kl. 16.00

Deltagere: Jens Ole Jørgensen (JOJ), Jacob Nielsen (JN), Mogens Fonseca (MF), Peter Muhlig (PM), Palle Hansen (PH), Thomas Holt (TH), Thomas B. Stubben (TBS), og ref. Jesper Skrubbeltrang (JS).

 

 1. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede ved genvalg til Jens Ole Jørgensen som formand og genvalg til Jacob Nielsen som næstformand.

 1. Evaluering af generalforsamling

Fantastisk generalforsamling, alt gik godt og der er opbakning til vores arbejde. Der er flere som har spurgt på at få beretningen, flere har efterfølgende udtrykt stor ros for den gennemgang JS leverede. Chris gør det godt og enkelt.

Næste år skal regnskabet trykkes i en større udgave, det bliver for småt for mange.

 1. Godkendelse af seneste referat nr. 495

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 1. Astrup

Tilskud fra fjernvarmepuljen.

 • Der ventes i øjeblikket på at høre om der er tilkendegivet tilskud fra fjernvarmepuljen. Det rygtes at puljen er blevet tilført nye midler, hvilket tegner godt for projektet.
 • Vi har modtaget en melding på at sagen bliver behandlet, og Energistyrelsen har ønsket yderligere dokumentation der bekræfter at bestyrelsen har lov til at give fuldmagt til JS til at søge tilskuddet, samt at bestyrelsen består at de personer der har skrevet under på prokuraen.

Sindal Vandværk

 • Der er mulighed for at Sindal Vandværk alligevel vil have en vandledning med fra vandværket og til deres pumpestation på Astrupvej 600. Vi afventer i øjeblikket endeligt svar. Ved at komme med nu, slipper de for senere at skulle gennem alle godkendelserne, derfor overvejer de det.
 • Vi har spurgt om at benytte græsplænen mellem vandværket og færisten som en af jordpladserne. Dette afventer vi også fortsat svar på.

Udbudsmateriale

 • Udbudsmaterialet er sendt ud til 4 entreprenører (W. Andersen, Sejlstrup, P Johansen, H.L.Y. Entreprise) og 3 smede (Nørhalne, Brøndum, Jydsk rør)
 • Vi modtager tilbud d. 28/4, og har skrevet med opstart hurtigst muligt umiddelbart efter.

 

 

Jordplads

 • Vi har søgt kommunen om at benytte Astrupvej 602 som jordplads. Vi har umiddelbart fået ja, men afventer en klagefrist fra naboer før den endelige tilladelse gives.

Afmelding af gas

 • Afkoblingsordningen for borgerne i Astrup åbner først i maj. Endelig dato kendes endnu ikke. I ansøgningen om fritagelse, skal der angives et årstal for afmeldingen. JS har et udkast vi overvejer at lægge på hjemmesiden, samt på Astrups facebookside, hvor Astrup er delt ind i måneder for forventet konvertering.
 1. Elkær Enge - energi fællesskab

Jens Ole, Jacob, Mogens og Jesper var d. 13/4 til møde, hvor borgerforeningerne og varmeværkerne i de tre byer deltog. Der var en rigtig god stemning og dialog, om hvor vi skulle hen med projektet.

Hvad får Sindal Varmeforsyning så ud af dette – Vi understøtter grøn omstilling, el til kostpris for områderne omkring Tversted, Bindslev og Sindal, vi sikrer at en stor del af det overskud denne energipark uddeles lokalt, udlodning af midler til lokalområdet forventelig via en fond.

Der er aftalt et nyt møde på Klitgården i Tversted d. 26/4/2023 kl. 19.

 

 1. Regnskab første kvartal 2023

Pt. ser det bedre ud end vi kunne have frygtet, grundet de meget lavere elpriser i 2023. JS har taget dette udskrift fra vores Business Intelligence program og her viser det for de første tre måneder et resultat der er 177.000 kr. ringere end budget, her kan det ses at nettoomsætningen er væsentlig lavere på grund af lavere omsætning på el salg. Produktionsomkostningerne ligger også pænt under vores forventninger, det er især køb af gas, der ligger meget under budget. Administrationsomkostningerne ligger lavere på grund af vi ikke har fået alle opkrævningerne på vores forsikringer. Andre driftsindtægter ligger langt over budget, på grund af indbetalinger af tilslutningsafgifter og fakturering til Spar Nord (leasing aftaler).

 

 1. El-kedel

Den får kørt rigtige mange timer, vi er allerede d. 13/4 på 600 MWh varme produceret. I marts leverede vi over 800 MWh til Bindslev og producerede i alt 4300 MWh.
Vi har fredag d. 14/4 afleveringsforretning på elkedlen, der er fortsat en del mangler, men ikke noget der påvirker driften.

 

 1. Direktør

Vi har fået den nye flis pris på plads.

JS har i slutningen af marts haft et TEAMS møde med Poul Rask – Hjørring kommune og DBDH – Danish Board of District Heating. Det er en foreningsvirksomhed, der hjælper deres medlemmer ca. 75 bl.a.

 

 

LOGSTOR, Kamstrup mv.
De har en by i Skotland, som har brug for en mentor, til at hjælpe dem i gang med selskabet. Det er et TEAMS møde 1 gang om måneden i et par timer.
Hjørring kommune vil gerne have en international profil og det bliver understøttet af borgmesteren.
JS har i denne omgang valgt at takke nej til tilbuddet, der er ikke ressourcer til det pt.

 1. Evaluering af dette møde
 2. Evt.

TBS: hvornår kommer der asfalt på Anemonevej – Svar fra JS er at det gør der torsdag/fredag i denne uge, samtidig bliver der asfalteret i Sindal Nord.

 1. Tak for i aften.

 

Jens Ole Jørgensen                                       Jacob Nielsen                             Peter Muhlig

 

 

Mogens Fonseca                                            Palle Hansen                               Jesper Skrubbeltrang

 

//