Bestyrelsesmøde: Afholdt mandag den 19. juni 2023, kl. 16.00

Godkendelse af seneste referat nr. 497 med underskrift af direktør og bestyrelsen 2.

Astrup

Pumpestationer - Der er arbejdet med pumpestationerne både i Astrup og Sindal. Frese bliver udbyder af pumpestationen til Astrup og Krebs bliver udbyder i Sindal.

Transmissionsledning - Vi har på nuværende tidspunkt nedlagt 1496 m rør ud af ca. 5,6 km. Der nedlægges ca. 100 m per dag i øjeblikket.

Elkær Enge - energi fællesskab

Det er nu lykkedes endelig at lave en aftale. Aftalen er underskrevet af alle parter, dog ikke Sindal borgerforening. Vi afventer nu byrådet behandling af de mange indkomne forslag, det vi har hørt fra kommunen, er at vi ligger øverst i bunken, så det er meget realistisk at projektet bliver til noget. Så må vi se hvor meget modstand der er lokalt imod projektet.

Direktør

Det er lykkedes at finde en ny bogholder til Sindal Varmeforsyning – så velkommen til Tina Elmelund Villadsen.

Fmd.

Vores forbruger er tilfredse, hvilket kunne ses på vores seneste generalforsamling, hvor der var mange rosende ord, for det vi gør.

Vi gaderenoverer også i stor stil og over de seneste 2 år er vores ledningstab faldet med 2,5 %. Vi har reduceret vores vandtab ganske voldsomt, hvor vi disse måneder ligger på 4-5 m3 om måneden. Vi forsøger hele tiden at optimere vores anlæg, også de brændsler som vi anvender på Gutenbergvej. Alt sammen for at Sindal Varmeforsyning skal stå godt rustet til fremtiden og være foregangsvirksomhed inden for grøn og bæredygtig varmeproduktion.

//