Referat nr. 502

Bestyrelsesmøde: Afholdt mandag den 20. november 2023, kl. 16.00

Godkendelse af seneste referat nr. 501

Astrup

Pumpestationer:

 • Der arbejdes på Isolering på Baggesvognsvej
 • Stationen på Baggesvognsvej er i drift, men der er endnu ikke tilføjet forbrugere, hvilket betyder at forbruget er så lille så det ikke er muligt at lave afkøling på det, da veksleren er for stor til at aftage den lille varme mængde.
 • Der er udskiftet dør på stationen i Astrup.
 • Logimatic arbejder i øjeblikket på fintuning af styringen.

Transmissionsledningen:

 • Er umiddelbart afsluttet og økonomien er gjort op.

Distributionsnettet:

 • Der bliver fremadrettet skrevet på vores hjemmeside om information angående gravearbejde og trafikudfordringer i forbindelse med spærring af vejen.
 • Der er fyldt vand på og vi cirkulerer vand rundt i pumpestationen i Astrup og tilbage i Sindal.
 • Der bliver i øjeblikket lukket vand på første strækning ind til krydset mellem Astrup og Bøgstedvej.
 • Det forventes at arbejde på den første forbrugers installation på mandag.
 • Der besøges løbende forbrugere for at få det sidste på plads.

Units:

 • Der er startet trykprøvningen af installationen flere steder.
 • Vi er i øjeblikket på 26 underskrevne unitaftaler, og der kommer dagligt nye.

Der afholdes d. 24/11 et arrangement i Astrup for at fejre, af fjernvarmen er kommet til byen.

Akkumuleringstank og El-kedel

Akkumuleringstank:

Drifter som den skal, alle 3 tanke er godt fyldte og vi er klar til koldere vejr.

El-kedel:

Drifter som den skal og har kørt en del timer i første halvdel af oktober. Den har i år til og med oktober produceret 3.382 MWh svarende til 13% af alt varme.

Nyt strategigrundlag

Der er afholdt strategiseminar d. 29.09.2023 for direktion, medarbejdere og bestyrelsen. Alt i alt en god dag med mange gode punkter på dagsordenen. Bestyrelsen var enige om det nye strategigrundlag, det blev godkendt og underskrevet.

Sindal Nord

Agerledetvej:

 • Der er tilføjet en ny forbruger på gaden 88.
 • Der kommer asfalt på hele Agerledetvej/gaden i næste uge.
 • Der har været lidt opstartsproblemer med meget snavs i rør.

Diverse

Der blev afholdt møde på Gutenbergvej d. 2/11 for alle varmeværker i Hjørring kommune. Det var en god eftermiddag/aften, hvor vi fik gode inputs fra Danfoss der arbejder med mangle spændende teknologier også inden for fjernvarme. Vi opfordrede kommunen til at arrangere en studietur.
Der var også bordet rundt, så vi hørte hvad de øvrige varmeværker arbejder med.

//