Gebyrer

Gældende pr. 1/1 - 2020

Gebyrer ekskl. moms

 

Rykkerskrivelse 100 kr. (momsfri)
Inkassomeddelelse 250 kr. (momsfri)
Lukkebesøg 400 kr. (momsfri)
Genoplukning inden for normal arbejdstid              400 kr.
Genoplukning uden for normal arbejdstid  800 kr.
Fogedforretning 400 kr.*
Flytteopgørelse 125 kr.
Manglende rettidig flytteanmeldelse 240 kr.

*Beløbet dækker ikke foged & låsesmed

 

Sikkerhedsstillelse

Såfremt forbrugeren ikke overholder betalingsbetingelserne, kan der kræves sikkerhedsstillelse for fremtidige aconto-rater.

Sikkerhedsstillelsen udgør 5 måneders skønnet forbrug og beregnes som et gennemsnitlig månedsforbrug.

Først i forbindelse med udarbejdelse af den endelige opgørelse, fratrækkes beløbet i sikkerhedsstillelsen.

//