Bestyrelsesmøde afholdt mandag den 28. juni 2021.

 

Efter afholdt generalforsamling og genvalg af Bjarne Christensen, Jens Ole Jørgensen, Palle Hansen og Thomas Holt, har bestyrelsen konstitueret sig med Bjarne Christensen som formand og Jens Ole Jørgensen som næstformand.

Budgetopfølgning

Det ser fortsat rimelig fornuftigt ud. Vi har pr. 31.05.2021 stadig et lille overskud, underskuddet fra sidste år er medregnet. Det skyldes især, at vi har solgt 550 MWh mere end budgetteret.

Varmeværket er desuden blevet pålagt en vandafgift fra Hjørring Vandselskab, som der ikke kan gøres indvendinger imod, da andre varmeværker i kommunen også betaler denne vandafgift.

Projekt Bindslev transmissionsledning

Arbejdet med transmissionsledningen nu færdig og vi leverer varme til Bindslev. Alt er gået godt og alle er tilfredse med arbejdet.

 

Projekt Mosbjerg

Der er uddelt interessefoldere i Mosbjerg for at afveje mulighederne for at levere fjernvarme til Mosbjerg. Der er indkommet en del tilkendegivelser med interesse i projektet og der er derfor aftalt et nyt møde derude ultimo juni.

 

Drift

Ledningsrenoveringen i Jernbanegade er afsluttet, men der arbejdes fortsat i Østergade lidt endnu. Der påtænkes opstart at gaderenovering af Frejasvej efter sommerferien.

Ellers har der været opstartsmøde på projekt Sindal Nord. Der er lagt en plan for projektet med kampagne, borgermøde mv.

//