Bestyrelsesmøde afholdt mandag den 17. januar 2022.

Referat 485

Ny konstituering af bestyrelse
Da vi desværre mistede vores Formand Bjarne Elbæk Christensen i december 2021, har der været konstituering af ny bestyrelse.

”Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, hvori de er valgt. Ved et bestyrelsesmedlems udtræde af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for den udtrædende i dennes resterende valgperiode.”
Palle Hansen er valgt som første suppleant og indtræder derfor i bestyrelsen og vil være på valg i 2023.
Jens Ole Jørgensen er valgt som Formand og Jacob Nielsen som Næstformand.

Sindal Nord
Der er et par store forbrugere i området som har vist stor interesse for tilslutning af fjernvarme.
Projektet bliver sat i gang hvis der kommer en tilmelding fra dem.

Mosbjerg
Firmaet Transition ringer i øjeblikket rundt til borgerne i Mosbjerg for at tilbyde dem en gratis energiberegning. Vi mangler ca. 20 tilslutninger mere før at projektet kan igangsættes.

El-kedel
Ved at investere i en el-kedel og akkumuleringstank, får vi muligheden for at udfase vores forbrug af gas, hvilket vi ser som en attraktiv mulighed.
December måned var den rå gaspris 9,73 + tillæg, afgifter og moms.
Vi er begyndt at indhente tilbud og stemmer de tilbud overens med vores beregninger og budget, vil vi igangsætte projektet.

Driftsleder
På produktionssiden er vi kommet rigtig godt igennem 2021. Vi par produceret 90,5% af varmen på Gutenbergvej, 4,6% på gaskedel og 4,8% på gasmotor. Der er sendt 30.297 MWh i ledningsnettet og vi har solgt 24.652 MWh, hvilket giver et ledningstab på 18,6% (8.863 MWh)
I 2020 var ledningstabet på 22,5%.

Generalforsamlingen bliver afholdt den 28.03.2022 kl. 18.00 hvor vi starter med spisning og kl. 19.00 starter selve generalforsamlingen.

 

 

//