Bestyrelsesmøde afholdt mandag den 4. juli 2022.

Referat 489

Sindal Nord - status
Der arbejdes fortsat med at få tilmeldinger til tilslutning. Den stigende gaspris har fået flere til at takke ja tak til fjernvarme.
Udover arbejdet med tilslutninger, bliver der også arbejdet på at få placeret den nye akkumuleringstank med tilhørende pumpe. Arbejdet fremadrettet bliver dimensioneringsarbejde samt bestemmelse af rørdimensioner.

Astrup - status
Vi har pt. 112 tilkendegivelser. Der er blevet omdelt flyers og der vil blive etableret et borgermøde den 23/8 hvor evt. banker og ejendomsmæglere vil deltage for at fortælle om husværdi osv.
Der er sommerfest i Astrup den 26+27/8 hvor Sindal Varmeforsyning vil deltage i et par timer.

Elkedel - status
Vi er kommet rigtig langt med afklaring af det tekniske. Lavspændingsforsyning, vandtilslutning, højspænding og SRO er stort set på plads. Der er udarbejdet en plan for installation, test mm.
I uge 33 vil der blive lukket for fjernvarmeforsyningen i hele byen da vi skal have lavet tilslutning til el-kedel.

Gaderenovering
Projekt Odinsvej-Thorsvej
Odinsvej er helt færdig og der er sået blomsterblanding i vejsiden.
Thorsvej er færdig ned til Falck – rør under Hjørringvej laves i uge 34,35 og 36.
Thorsvej stikledninger lige nr. er færdig – der mangler asfalt som udføres i uge 35 ca.
Thorsvej stikledninger ulige nr. 1 til 11 – laves i uge 27 og 28.
Thorsvej stikledninger ulige nr. 13 til 19 – færdiggøres efter ferien.

Projekt Vendelbogade
Ledningsarbejdet samt fra og om kobling udført – reetablering af 2 huller bag plejehjem færdiggøres i uge 27.

Projekt Nørregade Nord (Etape 1)
Nørregade – stikledninger er udført.
Markedsgade – hovedledningsamt stikledninger er udført.
Norgesgade – hovedledning samt 4 stikledninger udføres i uge 41 og 42.
Nørregade 36 + 32 – 11 boliger udføres i uge 33-35.

Projekt Nørregade Syd (Etape 2)
Nørregade hovedledning og stikledning – udføres i uge 35-40
Pakhustorvet hovedledning og stikledninger – udføres i uge 43-45

Mimersvej 8,10 og 23
Hovedledning fra sidste stikvej og ned, samt 3 stikledninger – asfalt uge 35 ca.

Sverrigsgade 31 (brud)
Rep. af brud på hovedledning – udført.

Mimersvej 2 og Friggsvej 20
Nye stikledninger – udført.

Islandsgade 3 og 5
Nye stikledninger – udført.

Baggesvognsvej 101
Stikledning fra Nørrelund til Baggesvognsvej – udført.

Sindal Nord efter uge 45

 Biogas
Vi arbejder fortsat på et fremtidigt samarbejde.

Driftsleder
Hededanmark har varslet prisstigninger i denne sæson. Vi håber at kunne forhandle en fornuftig pris.
Gasprisen er igen kraftig stigende og vi er tæt på 15 kr. m3 plus alle omkostninger. Ved implementeringen af el-kedel kan vi forhåbentlig udfase gassen.

//