Bestyrelsesmøde: Afholdt mandag den 21. august 2023, kl. 16.00

Godkendelse af seneste referat nr. 498 med underskrift af direktør og bestyrelsen

Astrup

Pumpestationer

Krebs er i gang med ændring af rørføring indendørs på Baggesvognsvej, så det er forberedt, inden rør skal svejses på. Eltavle til Baggesvognsvej er bestilt. Så der er godt gang i projektet med pumpestationen.

Pumpestationen i Astrup forløber efter planen, der er ændret lidt i design for brugervenlighedens skyld.

Transmissionsledning

Der er på nuværende tidspunkt lagt ca. 4000m i jorden. Vi er kommet forbi dyrehaven og gravhøjene deri uden at museet har fundet noget der kunne stoppe processen.. Der arbejdes pt. fra begge ender på transmissionsledningen i Sindal. Hvis arbejdet fortsætter i dette tempo, så afsluttes det cirka 2 uger før tidsplanen. Krydsningen af Oremosevej skal laves om natten om ca. 8 dage. Dette er et krav fra kommunen.

Distributionsnettet

Der har været 2 udbudsrunder. Den første som hovedentreprise og den anden runde som fagentreprise. Jydsk Rør har vundet entreprisen med at svejse og Vennelyst har vundet entreprisen på gravearbejdet.

Elkær Enge - energi fællesskab

Der er ikke så meget nyt endnu, det planlagte møde d. 10/8, blev aflyst, da Bindslev og Tversted varmeværker skulle have møde med Hjørring kommune. Derfor er der endnu ikke etableret en interimsbestyrelse og der er ikke foretaget nogle beslutninger.

Direktør

Arbejdet med budgettet for 2024 er i gang sammen med EY. Det er som tidligere år en svær proces, da mange forudsætninger om kommende priser mv. skal tages i betragtning.

Agerledetvej

Der er planlagt start på Agerledet uge 35-42. Aftalerne er underskrevet og det er aftalt med William Andersen og Brøndum at de fortsætter arbejdet derude i forlængelse af Sindal Nord projektet.

Akkumuleringstank

Der er fyldt vand på akkumuleringstanken, men der afventes at isoleringsarbejdet er færdigt, før der kan varmes på den.

Fmd.

De kommende måneder skal der arbejdes med nye leveringsbestemmelser og vedtægter frem mod næste generalforsamling.

//