Referat nr. 493

Bestyrelsesmøde: Afholdt mandag den 21. november 2022, kl. 16.00

 1. Godkendelse af seneste referat nr. 492
 2. Budget 2023 Gennemgang
  Der er udarbejdet et budgetforslag for 2023. Det har især været til rettelser på gaskøb og elsalg der har ændret sig voldsomt, siden vi første gang i august kiggede på budget for 2023.

Vi har efter bedste evne lagt de priser ind som vi kender i dag og de prognoser el- og gashandlerne kender i dag for 2023. Vores foreløbige regnskab viser et noget mindre salg i 2022 end budgetteret, vi tror vi kommer til at sælge 2000 MWh mindre end budgetteret. Det er nok et sammenfald imellem det har været varmt og der generelt bliver sparet, grundet store prisstigninger/inflation.

 1. Sindal Nord
  Der er planlagt levering af rør d. 1/12/2022 og vi forventer at arbejdet kan opstartes d. 5/12/2022, som det ser ud nu kan vi få en pumpestation medio februar, hvilket er helt kritisk for at vi kan levere varme.
 2. Astrup
  JPH er sat i gang med projektforslaget, vi har løbende dialog og det forventes at der kommer noget inden 14 dage. Vi har den sidste uge, arbejdet med at få sendt opkrævninger afsted på deres depositum 35.000 kr. pr forbruger.
 3. Hørmested  
  Vi har fået tilmeldingsmodulet op og køre på hjemmesiden, det går langsomt med at tilkendegive interesse. Vi er pt. kun på 21 stk. så det ser ud til at blive rigtig svært at finde tilstrækkelig tilslutning.

Der har også været meget stille, ingen har ringet og stillet spørgsmål.

 1. El-kedel & Akkumuleringstank
  El-kedlen er blev yderligere forsinket, den bliver leveret mandag d. 21/11. Der er fortsat ikke meldt forsinkelse, de regner fortsat med at den idriftsættes i uge 1+2 2023. De vil i stedet sætte mere mandskab på opgaven.
  JPH Energi har udarbejdet en kontrakt til akkumuleringstanken, som forventes underskrevet en af de kommende dage. Tanken løber op i 7.920.000 kr. + moms. Vi får 500 mm isolering på toppen og 400 mm på siden, det er den økonomiske bedste løsningen. De forventer at starte op i uge 8 og afslutte i uge 35 (1/9).
  Det afhænger dog af byggetilladelsen kommer rettidigt, men det forventer vi da kommunen er informeret om tank og placering.
 2. Sindal Biogas 
  Vi havde møde med Sindal Biogas og EY d. 4/11, det blev til et langt møde om mulighederne for samarbejde og de mange planer de har.

Første prioritet var at snakke om mulighederne for at brænde deres potentielle overskud af gas om sommeren (maj-august). Det var den forudsætning vi gik til møde med, men det viser ikke at være konstant, nærmere nogle timer ind i mellem når forbruget af gas er lavt. Det gør det meget svært at lave beregninger på et samarbejde. Men EY er sat i gang med at undersøge mulighederne ved SKAT og Sindal Biogas har kontakt til EVIDA (gasselskabet). 1. Bygningsgennemgang
  Der er skiftet gummifuger ved vinduer og døre.
  Vi skal finde en løsning på det hul der er lavet mellem gaskedel og værksted. Vi har besluttet at høre personalet, hvilken løsning de synes bedst om.

Generelt trænger der til algebehandling på Baggesvognsvej.

 

 1. Udvidelse af Køkken
  Vi har været udfordret på pladsen i vores køkken på Baggesvognsvej igennem længere tid. Nu starter der en ny medarbejder d. 1/12 og der er ikke længere plads til os alle sammen. Derfor bliver der undersøgt, hvad en udvidelse koster og et nyt køkken, da det også kan hjælpe på pladsen at få det samlet.
 2. Udvidelse parkering – Baggesvognsvej
  Som følge af personaleudvidelserne igennem årene, er parkeringsforholdene noget udfordret, der er tit at vi holder bag hinanden og der er ikke plads til forbrugere og øvrige personer udefra kan parkere på matriklen. Vi har forespurgt flere lokale entreprenører, om en pris på udvidelse af parkeringsforholdene. Den laves i samme stil som den eksisterende, dvs. belægning og græsarmeringssten, hvor bilerne holder og en stribe fliser til at pladserne hænger sammen.
 3. Strategigrundlag - udkast til godkendelse + bestyrelsesevaluering
  Vi har fået samlet sammen på vores strategi seminar, udkastet var fremsendt inden mødet og blev drøftet på bestyrelsesmødet. Det er især konkrete mål, strategiske og taktiske målsætninger der er justeret.
  De konkrete mål er sat i prioriterings rækkefølge.
 4. Fjernvarme på Amager
  Vi har fået lidt henvendelser vedr. fjernvarme på Amager.

Vi har også haft en dialog med Hjørring Vandselskab, om køling af deres spildevand fra rensningsanlægget.

 1. Driftsleder
  Der arbejdes pt. på at lave en ny kontrakt for el og gas. De udløber begge to til nytår. Der er ingen prisændring på el, da vi er på spotmarkedet. Det samme gør sig egentlig gældende for gas, men der er ret store prisstigninger for transmission af gas mv.

Rens af kedlen på Gutenbergvej er gået rigtig fint, vi har en fornuftig drift uden for mange alarmer. Det tog lang tid at få styr på kranen, som har voldt en del problemer.

Levering af varme til Bindslev, forventer vi bliver lukket ned snarest, måske denne weekend. Bindslev, har ikke har mulighed for at få varme fra IC listefabrikken før omkring 1/12.

Vi arbejder pt. på at få lavet forsyning til Superland i Sindal og plejecenteret. Vi er ved at have afsluttet Norgesgade, der mangler kun reetablering. Sidste projekt bliver pakhustorvet.

//