Nyheder

Informationsmøde vedr. varmeprisen

Kære forbrugere, Vi har forstaelse for, at den udmeldte prisstigning har medført en del spørgsmal. Vi har derfor valgt at afholde informatio...

Varmeprisen stiger

Sindal Varmeforsyning hæver prisen pa varme. De seneste mange ar har Sindal Varmeforsyning fastholdt en lav varmepris, hvilket vi har været st...

Året der gik 2023

Aret der gik 2023 2023 blev endnu et ar i Sindal Varmeforsyning, hvor der igen var store udsving i energipriserne.   Flisværket har dr...

Billig el giver dyrere varme i Sindal

Billig el giver dyrere varme i Sindal Et fald i elprisen pa 70% betyder, at fjernvarmen i Sindal bliver dyrere næste ar. Sindal Varmeforsyning...

Ladestandere

Vores nye parkeringsplads pa Baggesvognsvej star færdig og vi tilbyder nu opladning af el-biler, som alle er velkomne til at bruge. Læs mere her

Astrupvej spærres!

Vi er i gang med Astrup projektet og det er ikke længere muligt for os at holde vejen aben mellem Sindal og Astrup. Læs mere om det her  

Generalforsamling 2023

Motivationsbidrag brev

Vi har sammen med arsopgørelsen for 2022 samt budgettet for 2023 udsendt et brev vedr. motivationsbidrag. Brevet viser hvilke tillæg eller fradrag...

Året der gik 2022..

Aret der gik… Det har været et udfordrende ar – ogsa for fjernvarmebranchen. MEN vi er kommet rigtig godt igennem og ser positivt pa fremtiden...
//