Nyheder

Forbrugsoplysninger

I BEK nr. 2251 af 29/12/2020 blev det indført at varmeforsyningerne skal udsende forbrugsoplysninger til forbrugerne 7 gange årligt. Det skal gælde må…

Stigende energipriser giver højere varmepris i Sindal

Der er gennem de seneste 6 måneder sket meget store stigninger på naturgas og el, begge dele bruges i fremstillingen af varme og distribution af varme…

Årsaflæsning af fjernvarmemålere pr. 31. december 2021

Årsaflæsning af fjernvarmemålere pr. 31. december 2021 Det er ved at være tid til at vi skal beregne årsopgørelsen for 2021. Grundlaget for årsopgørel…

Fjernvarmedeklaration 2021

VIGTIGT - Indsendelse af mail og telefonnummer

VIGTIGT! Grundet de nye regler om digital kommunikation mellem Sindal Varmeforsyning og dets forbrugere, opfordrer vi alle forbrugere til at indsende…

Borgermøde Mosbjerg / Sindal Nord

Kære borgere i Mosbjerg/ Sindal Nord Nu er muligheden for at komme til et spændende borgermøde omkring tilkobling på fjernvarme.   Mosbjerg: Mødet for…

Mosbjerg - Forbrugerøkonomi

Vil du regne på, hvad det koster at komme på fjernvarmen i Mosbjerg, så følg dette link: https://www.sindal-varmeforsyning.dk/selvbetjening/Mosbjerg/m…

Foreløbig beretning for 2020

Foreløbig beretning for året 2020 Det fremgår vist tydeligt at vi har vores udfordringer med at afholde generalforsamling for sidste år i Sindal Varm…

Samarbejde Sindal-Bindslev

Vi er kommet godt fra start med den nye transmissionsledning fra Sindal til Bindslev. Læs mere om det her!