Nyheder

Sindal Varmeforsyning holder fokus på strategien i en udfordrende og spændende tid.

I sidste måned brugte bestyrelse, suppleanter og medarbejdere tid på at lave en status på, hvor langt vi er kommet, med vores mål og ikke mindst, hvad…

Så kan vi snart byde flere forbrugere velkommen i Sindal Varmeforsyning

Så kan vi snart byde endnu flere forbrugere velkommen i Sindal Varmeforsyning. Tilslutningen i Astrup er nu så høj, at vi kan sætte projektet i gang.…

Informationsmøde vedr. afkølingstarif

Kære ForbrugerTirsdag den 4/10-22 kl. 19.00, afholder Sindal Varmeforsyning informationsmøde vedr. afkølingstarif i Sindal Hallen. Her gennemgår vi hv…

Er du vores ny kollega?

En af vores kollegaer har valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi en tekniker til vores driftsteam - læs mere her!

Fjernvarmen har aldrig været en bedre investering..

Klik her

Forbrugsoplysninger

I BEK nr. 2251 af 29/12/2020 blev det indført at varmeforsyningerne skal udsende forbrugsoplysninger til forbrugerne 7 gange årligt. Det skal gælde må…

Stigende energipriser giver højere varmepris i Sindal

Der er gennem de seneste 6 måneder sket meget store stigninger på naturgas og el, begge dele bruges i fremstillingen af varme og distribution af varme…

Årsaflæsning af fjernvarmemålere pr. 31. december 2021

Årsaflæsning af fjernvarmemålere pr. 31. december 2021 Det er ved at være tid til at vi skal beregne årsopgørelsen for 2021. Grundlaget for årsopgørel…

Fjernvarmedeklaration 2021