Bestyrelsesmøde februar 2018

20. februar 2018

Bestyrelsesmøde februar.

Mødet blev afholdt på Varmeværket mandag den 19. januar 2018

Byggeriet på Gutenbergvej skrider planmæssigt frem. Der arbejdes i alle rummene samt udvendigt. Det skal gå godt, for den 30/3 skal bygningen være klar til aflevering. Vi forventer testkørsel på anlægget den 4/6.

Men der er mange ting der fortsat skal udføres. Fjernvarmestyringen på det nye værk bliver installeret af Logimatic, som også har afgivet bud på udskiftning af styresystemet på det gamle værk. Dette skal ikke udføres nu, men om nogle år bliver det aktuel. Når flisen fremover bliver leveret af store lastbiler, er det et krav, at hver femte læs bliver kontrolvejet. Derfor skal der etableres brovægt på pladsen. Vi arbejder også med skiltning og belysning på værket, samt ude arealerne. ORC anlægget, som Jesper har været i Italien for at overvære sidste testkørsel af, der forløb planmæssigt, er snart på vej til os. Hele anlægget sættes på store blokvogne, som så køres til Danmark. En tur herop tager fem dage med følgevogne. Ankomst til Gutenbergvej sker tirsdag den 27. februar.

Fredag den 16. februar blev der holdt rejsegilde på Gutenbergvej. Der var ca. 80 fremmødte, hovedparten var håndværkere. Bjarne Christensen holdt en flot tale, hvor han takkede for et godt samarbejde mellem håndværkerne samt det flotte resultat der indtil nu er udført. Jesper fortalte om byggeriet og fremhævede også det gode samarbejde, der har været. En god og hyggelig dag der blev afsluttet med pølser og drikkevarer, som blev udleveret fra en lejet pølsevogn.

Der bliver lidt trafikale udfordringer de næste tre uger, da Bindslev vejen bliver spærret fra rundkørslen ved Baggesvognsvej til Jerup vejen. Der skal nedgraves transmissions ledning mellem de to værker. Denne skal lægges tæt på kørebanen, hvordfor entreprenøren skal bruge hele vejbanen til de store maskiner.