Bestyrelsesmøde juni 2018

18. juni 2018

Bestyrelsesmøde.

Afholdt den 11. juni.

Så nærmer vi os meget stærkt tidspunktet for opstart på det nye værk. Inden for en uge vil opstartsbrænderen blive aktiveret, flis lageret er næsten fyldt op, så prøvekørslen kan sættes i gang. Den nye transmissions ledning mellem ny og gammel værk er blevet trykprøvet i den sidste uge med godt resultat. Der bliver nedlagt fliser på pladsen omkring værket i uge 25, hvorfor der er indkøbt flis og kemikalier, så der ikke bliver behov for kørsel på pladsen, i den periode der arbejdes. Hele byggeriet forventes færdig før sommerferien. Vi gjorde status over byggeforløbet, og resultatet blev, at der var stor tilfredshed med det opnåede. Samarbejdet med håndværkerne og den interne samarbejde håndværkerne imellem, er forløbet helt fantastisk.

De reviderede vedtægter, som er blevet ændret efter vore to ekstra generalforsamlinger, blev underskrevet. Disse skulle medsendes sammen med øvrige dokumenter til Energistyrelsen.

Jesper arbejder på en løsning med målinger af vores nye værk. Vi får et af Europas reneste varmeværker, derfor skal der selvfølgelig måles på flere områder. Selve forløbet bliver først klarlagt ad Dansk Gasteknisk Center i løbet af kort tid. Men det klarer Jesper, så vi kan fremvise de forventede flotte tal.

Ny aftale med Dansk Kraftvarme Kapacitet for 2019 er blevet indgået. Denne aftale vil indbringe Sindal Varmeforsyning ca. 600.000 for at stå til rådighed for el produktion.

Der skal laves service aftale med Turboden, som er leverandør af ORC anlægget. Flere forslag blev fremlagt, men Jesper vil nu gennemgå dem nøje og derefter vælge den for os bedste løsning.

Ledningsrenoveringen skrider planmæssigt frem, det er i øjeblikket omkring Sjællandsgade der arbejdes. Vi har i år brugt ca. 4 mil. på de forskellige projekter, lidt mere end budgetteret da Østerlund, som kom meget overraskende, ikke var med i planlægningen.

Bestyrelsen vedtog og godkendte optagelsen af lån fra Kommunekredit på 10 mil., som bruges på ledningsrenovering og den nye målerpark. Et lån som vil hjælpe meget på vores likviditet i den kommende tid.