Tilslutningspriser i Astrup

Krav om minimumstilslutning 130 forbrugere:

Forbrugerens pris for tilslutning 75.000 kr. inkl. moms

Transmissionsbidrag på 2.500 kr./år inkl. moms. Prisen er variabel, grundet mulig ændring i rente og anlægsomkostninger

Pris for et standardhus i 2022 – 130 m2 og 18,1 MWh 16.657 kr.

Se om du kan få fjernvarme

Vi er nu så langt i processen at hvis du/i er interesseret i fjernvarme, skal der underskrives en tilslutningsaftale. Denne finder du her 

Aftalen bedes underskrive og sendes på info@sindalvarmeforsyning.dk

Fristen er den 9/9-2022.

 

Status på Fjernvarme til Astrup. 20-09-2022

Bestyrelsen for Sindal Varmeforsyning har besluttet, at vi vil arbejde intensivt de næste 3 uger, med at finde de ca. 20 tilslutninger, der mangler før projektet kan realiseres.
Vi er for tæt på de 130, at vi opgiver at få fjernvarme til Astrup.

Går vi i gang med projektet og man ikke har tilsluttet sig fjernvarme i Astrup, vil prisen efterfølgende for nye forbrugere blive 25.000 kr. inkl. moms højere. Da Sindal Varmeforsyning ikke vil have mulighed for at søge tilskud til konvertering fra fjernvarmepuljen.

Vi ser pt. ind i at reducere varmeprisen for 2023, grundet højere el-afregning fra vores værker.

Som sidste mulighed kan tillslutningsprisen øges, dette vil kræve at vi laver nye beregninger og det har vi derfor ikke et tal for endnu. Men vi håber også at vi finder de sidste forbrugere, så det ikke bliver et alternativ.   

 

Status på fjernvarme til Astrup, 02-11-2022

Det er allerede meldt ud, at Sindal Varmeforsyning har igangsat projektet med at få fjernvarme til Astrup. Vi får forsat accepter på levering af fjernvarme og det er fortsat muligt at tilmelde sig til 75.000 kr. inkl. moms, indtil vi fremsender projektforslaget til Hjørring kommune. Herefter stiger prisen til 100.000 kr. inkl. moms.

Vi kommer med en ny opdatering, når vi kender datoen for prisstigningen. 

Tilmeldinger til Fjernvarme i Astrup:

Dato: 24/8 - 2022

Antal: 125 stk.

Underskrevne tilslutninger:

Dato: 03/01-2023

Antal: 136 stk.

//