Bestyrelsesmøde afholdt mandag den 25. oktober 2021

Økonomi

Budgettet for år 2022 er netop blevet godkendt og det viser en prisstigning på et standardhus fra 11.918 kr. til 14.157 kr. – i alt en stigning på 18,8 %. Det betyder, at MWh prisen stiger fra 340 kr. + moms til 439 kr. + moms.

Takstbladet, som viser de nye priser for 2022, kan findes her på hjemmesiden under priser.

Den stigende varmepris skyldes primært, at vores el tilskud på Gutenbergvej reduceres voldsomt. Det er pga. de stigende gaspriser, at vores afregning af el falder.

 

Projekt Mosbjerg

Der er indtil videre modtaget 13 accepter på fjernvarme i Mosbjerg. Forbrugerøkonomi ark og tilslutningsaftale ligger her på hjemmesiden under Mosbjerg.

Der har været en artikel i Vendelboposten i uge 42 omkring bl.a. projektet i Mosbjerg.

Næste borgermøde i Mosbjerg er den 4/11. Vi håber på et godt møde med flere tilkendegivelser omkring projektet.

 

Projekt Sindal Nord

Der er godt gang i projektet og NIRAS har haft fat i de store forbrugere. Der er beregnet tilslutningspriser og forbrugspriser for alle ejendommene i Sindal Nord.

Der er planlagt et borgermøde den 11/11 -2021 kl. 19.00. Vi håber på stor opbakning til mødet.

 

Drift

Til og med september har vi produceret 89,2 % af varmen på Gutenbergvej og ca. 5 % på kedel og motor. Vi har gennemsnitlig fået 1.539 kr. pr. MWh for den strøm, vi har produceret på Baggesvognsvej.

//