Bestyrelsesmøde afholdt mandag den 30. maj 2022.

Referat 488

Sindal Nord - status
Der arbejdes i øjeblikket på at kontakte ejere af bygningerne i den sydlige del af Sindal Nord, hvor der gives opdaterede individuelle beregninger.

Astrup - status
Der er kommet mange tilkendegivelser, men nu begynder det så småt at stilne af. Vi er på 108 tilslutninger men skal op på ca. 175 inden projektet vil blive igangsat. Der vil blive delt en folder rundt i Astrup med de informationer som blev givet til borgermødet og med en beregning på færre tilslutninger.

Hørmested
Sindal Varmeforsyning har fået en henvendelse fra Hjørring Kommune og borgere i Hørmested vedr. muligheden for fjernvarme til Hørmested.

Elkedel - status
På fredag har vi opstartsmøde med Inopower. De har været her og lavet en gennemgang og et 3D scan af produktionslokaler.
Akkumuleringstanken flyttes til Gutenbergvej. Det er den eneste løsning men det kan også gøre det nemmere for os når der er nedluk på biomasseværket. Det betyder at de store kølepumper som der er placeret på Baggesvognsvej, skal flyttes til Gutenbergvej. Derved får vi mulighed for at producere varmen med fuld fleksibilitet.

Gaderenovering
Vi er blevet færdige på Vendelbogade. Det eneste som mangler er tilslutning over mod Rugvænget. Det forventes afsluttet om 14 dage.
Der vil i den kommende tid komme muld på Odinsvej og Thorsvej. På Odinsvej sår kommunen blomster efter pinse.
Den utæthed vi fandt i forbindelse med droneoverflyvningen, var reel og vi skifter det nederste af ledningsnettet i uge 22+23. Der er også kommet et brud på Sverrigsgade.

Sindal Biogas
Sindal Biogas har store udvidelsesplaner og de forventer om 5 år at producere 40 MWh varme, hvilket er rigtig meget. Når der er koldt sender vi ca. 130-140 MWh i nettet i døgnet.

Møde vedr. returtemperatur
Det er besluttet at vi afholder informationsmøde den 03.10.2022 kl. 19.00 med tilmelding.

Driftsleder
Vi har pr. 01.06.2022 ansat Helle Horsholt i bogholderiet.

Produktionen ser fornuftig ud med ca. 90% af varmen fra biomasse, 7% fra kedel og 3% fra motor.
Det var det ekstra stop på anlægget der kostede på fordelingen af hvor varmen er produceret.

//