Bestyrelsesmøde nr. 505

Bestyrelsesmøde: Afholdt mandag den 15. april 2024, kl. 16.00

Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig med genvalg af Jens Ole Jørgensen som formand og Jakob Nielsen som næstformand.

På seneste generalforsamling var Jens Ole Jørgensen, Mogens Fonseca og Peter Muhlig på valg og alle tre modtog genvalg. 

Astrup

Distributionsnettet i Astrup

-          Vi graver i øjeblikket i område 15 og 16 af 16 områder.

-          Der mangler at blive lavet 16 stik.

-          Vi arbejder med konverteringerne i område 11/16.

-          Der mangler ca. 40 units.

-          Der er ikke vand på de områder vi ikke forsyner nogen i, da vi så slipper for omløb.

-          Vi får asfalt på Vestervang, Skovstien og Engvangen tirsdag d. 16/4.

-          Vi får asfalt på resten d. 25/4, hvis planen holder.

-          Der er reetableret alt til og med Agerlund (område 9), og der arbejdes intenst på at få resten indhentet, hvilket vi er i god gang med.

Økonomi opfølgning 1. kvartal

Vi er forsat bagefter vores budget, de første 3 måneder er det ca. 600.000 kr., vi afventer at ændre i budgettet før vi har fået tallene med fra maj, så vi får et mere retvisende billede.

Banekrydsning Sindal Biogas og Sindal Vandværk

D. 5/4 havde JOJ og JS møde med Sindal Biogas og Sindal Vandværk. Der har i lang tid været snak om at krydse banelegemet, men det er ikke rigtig blevet taget hul på det.

Sindal Vandværk vil gerne have en ny vandledning under til at kunne forsyne Hørmested, de vil således have en ringforbindelse. De vil i samme omgang lave ledningen så stor at de også kan forsyne Lendum, da de skal til at lave en ny boring, men det kunne i stedet løses med vandledning fra Sindal.

Sindal Biogas vil gerne have en varmeledning under banen så de enten kan købe varme eller levere varme til os, men det er der ikke noget overblik over mængderne endnu, men umiddelbart skal det ikke være større end ledningen mellem Baggesvognsvej og Gutenbergvej.

Direktør

Ovnreparationen til sommer er vi ved at få et overblik over, vi har fået skåret nogle mindre vinduer i stålpladerne, for at finde ud af hvor langt oppe vi ser problemer. Det vi har set, er de nederste tre sektioner der skal skiftes. Vi er ved at få priser hjem på forskellige materialer, der kan holde til korrosion der opstår. Vi har haft en kemiingeniør til at se på det og han har foreslået en anden type stål som vi har forespurgt pris på.

Vi har fået en henvendelse fra Vogn Maskinstation om levering af fjernvarme, da de skal i gang med at bygge nyt værksted. Leo Stubben der bor på modsatte side af Tyrsigvej deltog også. De er interesseret i at få fjernvarme og vi har derfor beregnet omkostningerne til gravearbejde, smed og rør.
Vi har fået en henvendelse fra Jobcenter om en mulig Pedel/havemand, som vi har samtale med d. 15/4. 7-10 timer om ugen, det et forsøg på at vi kunne holde de grønne områder lidt billigere end vi gør i dag.

Vi planlægger at få udskiftet det sidste stykke på Nyvangen efter sommerferien. Der er 18 huse og ledningsnettet er dårligt, vi har været nede og lave reparationer 4 gange de sidste års tid. Opstart d. 5/8 og ca. 2 mdr. frem.

 

 

//