Kære forbrugere

Vi nærmer os nu afslutning på projektet. Der arbejdes med reetablering i store dele af byen. Der er i dag fredag lagt asfalt på Bøgstedvej fra krydset mod nord. Afspærringen fjernes i morgen lørdag, så der er klar til konfirmanderne søndag.

Der er nu fjernvarmevand på alle ledningerne i byen og vi forventer at afslutte reetablering i næste uge, her kommer der også en tilfredshedserklæring rundt som vi beder jer udfylde. Der opsættes en postkasse ved kirken, hvor sedlen kan afleveres.

Der er stort fokus på reetableringen, så haverne bliver fine.

De sidste forbrugere får installeret units d.7/5.

Tak for jeres tålmodighed i projektet.

//