Budget og bestyrelsesmøde 25 juni 2018

4. juli 2018

Budget og bestyrelsesmøde.

Afholdt mandag den 25. juni

Revisoren gennemgik først det regnskab der først afsluttes den 30. juni, som ser ud til at give et lille underskud på 237.000. Regnskabet er især påvirket af øgede udgifter til ledningsrenovering samt højere gaspriser. Budgettet som han fremlagde dækker det halve regnskabsår vi nu får fra 1. juli til 31. december dette år. Et lidt dystert budget, som viser en stigning på MWh prisen fra 288 til 450 kr. Det vil give en pris på 13.500 for opvarmning af et standardhus på 130m2. Det er bedre end den pris vi budgetterede med, da vi startede vores byggeri på Gutenbergvej. Prisen har de sidste to varmesæsoner været usædvanligt lav, hvilket især skyldes meget lave gaspriser og et ekstraordinært tilbagebetaling fra Skat på 1,5 mil. Gasprisen er derimod kraftigt på vej op lige nu. Der er mange usikkerhedsmomenter i dette budget, vi skal køre det nye anlæg ind, vi skal have foretaget en del målinger, som kan få indflydelse på varmeprisen. Gode målinger vil komme forbrugerne til gode. Der vil på generalforsamlingen den 26. september være mange flere oplysninger, samt der vil blive givet en nøje forklaring på alle de nye ting, der kan påvirke vores varmepris.

Det går planmæssigt frem med det nye værk, der er blus på kedlen, og den varme i forbruger i øjeblikket kommer fra Gutenbergvej. Der er nu lagt fliser omkring byggeriet, og snart kommer der hegn omkring.

Sæt allerede nu X i kalenderen den 15. september, for denne dag indvier vi det nye værk. Vores energiminister og vores borgmester, samt andre særligt indbudte kommer. Der bliver opstillet et stort telt, hvor der vil blive serveret noget spiseligt samt diverse drikkevarer. Der bliver mulighed for en guidet rundvisning på det nye værk. Vi vil annonce det endelige program i Sindal Avis, samt der vil blive omdelt folder til alle husstande i Sindal.