Bestyrelsesmøde januar 2019

29. januar 2019

Bestyrelsesmøde december 2019

Året på Gutenbergvej er startet fornuftig op. Driften er væsentlig forbedret siden et stop vi havde i starten af januar. Der har været foretaget om programmeringer som gør at antallet af alarmer er væsentlig reduceret.

Desværre har der på Baggesvognsvej været en skade på motor 1, det ene forkammer har været utæt og der er kommet vand ind på stempeltoppen. Dette er nu repareret og motoren er igen i drift.

 

Der afholdes generalforsamling den 27 marts 2019 kl. 18.00 i Sindal Hallen. Der vil den 6 marts blive annonceret i Sindal Avis.

Erik Ørum og Bjarne Christensen er begge på valg. Erik Ørum stopper i bestyrelsen og ønsker ikke genvalg. Bjarne Christensen genopstiller til bestyrelsen og bestyrelsen opstiller suppleant Jacob Nielsen til bestyrelsen.