Varmeprisen stiger

26. juni 2024

Sindal Varmeforsyning hæver prisen på varme.

De seneste mange år har Sindal Varmeforsyning fastholdt en lav varmepris, hvilket vi har været stolte over. Et markant fald i indtægter fra el-salg og øgede omkostninger til brændsler, vedligehold mv. gør at vi ser os nødsaget til at hæve prisen pr. 01.10.2024 og for resten af 2024.

Vores samlede omkostninger til indkøb af brændsler er steget med ca. 50 % siden 2020, i samme periode er vores el-indtægter faldet med 26 %.

Vi forventer ved afslutningen af 2024 at vores driftsomkostninger inkl. vedligehold er steget med 22%. Det betyder, at vores omkostninger som en helhed er steget markant, samtidig med at vores indtægter er faldet. Derved er eneste mulighed at hæve prisen.

Dette er en situation vi gerne havde været foruden, men vi er oppe imod et marked vi ikke selv har indflydelse på. Vi har været på forkant med at investere i den grønne omstilling.
I 2023 kom 97,4% af vores produktion fra vedvarende energikilder. Havde vi ikke foretaget disse investeringer, havde vores prisniveau været højere.

Det betyder, at et standardhus på 130 m2 og 18,1 MWh kommer til at koste 21.950 kr. mod forventet 16.986 kr. en stigning på 4.964 kr. Den variable pris er 705 kr./MWh inkl. moms frem til og med 30.09.2024, hvorefter den stiger til 1.500 kr./MWh inkl. moms. Det er vigtigt at understrege at det er et forventet resultat, men vi reagerer på de data vi har for de første 5 måneder af året.
Derfor hæves aconto rate 4 og 5 med 100 % og endelig opgørelse kommer med årsopgørelsen januar 2025. For os er det rettidig omhu at reagere, når virkeligheden ændrer sig så voldsomt fra vores budget. Det er langt over det niveau vi har været vant til og denne stigning vil kunne mærkes.  Vi har en klar forventning om at 2025 kommer tilbage i niveau som 2024.

I 2023 og 2024 har vi investeret i el-kedel, akkumuleringstank og fået flere forbruger bl.a. i Astrup – disse investeringer påvirker ikke vores regnskab, da disse først påbegyndes afskrivning når de er idriftsat. Det har altså ikke indflydelse på den forestående prisstigning.

Alle forbrugere vil modtage en sms eller mail om denne prisstigning. Ligeledes vil det fremgå af vores hjemmeside.

Skulle der være spørgsmål til denne prisstigning, kan direktør Jesper Skrubbeltrang kontaktes på jesper@sindalvarmeforsyning.dk

//