Generalforsamling 27.03.2019

13. marts 2019

 

                      SINDAL VARMEFORSYNING.

                                                                                                                                                                          

Generalforsamling

Onsdag den 27. marts 2019 i Sindal Hallen kl. 18.00

Vi starter generalforsamlingen med spisning.

Tilmelding er nødvendigt – tilmeld på tlf. 98 93 67 33 senest den 21. marts.

Mød op til en spændende og inspirerende aften.

 

 

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

3.     Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4.     Budget for indeværende regnskabsår.

5.     Behandling af forslag fra bestyrelsen.

6.     Behandling af forslag fra andelshavere.

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

·       På valg er Bjarne Christensen

·       Valg af nyt bestyrelsesmedlem

8.     Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9.     Valg af revisor

På valg er BDO

10.  Eventuelt.

 

Regnskabet kan downloades på vores hjemmeside www.sindal-varmeforsyning.dk eller afhentes hos Sindal Varmeforsyning, Baggesvognvej 32, 9870 Sindal, 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

 

Forslag fra andelshavere, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen

   Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.     

                                                                P.b.v. Bjarne Christensen