Nyheder

Motivationsbidrag brev

Vi har sammen med årsopgørelsen for 2022 samt budgettet for 2023 udsendt et brev vedr. motivationsbidrag. Brevet viser hvilke tillæg eller fradrag der…

Året der gik 2022..

Året der gik… Det har været et udfordrende år – også for fjernvarmebranchen. MEN vi er kommet rigtig godt igennem og ser positivt på fremtiden… Flisvæ…

Sindal Varmeforsyning holder fokus på strategien i en udfordrende og spændende tid.

I sidste måned brugte bestyrelse, suppleanter og medarbejdere tid på at lave en status på, hvor langt vi er kommet, med vores mål og ikke mindst, hvad…

Så kan vi snart byde flere forbrugere velkommen i Sindal Varmeforsyning

Så kan vi snart byde endnu flere forbrugere velkommen i Sindal Varmeforsyning. Tilslutningen i Astrup er nu så høj, at vi kan sætte projektet i gang.…

Informationsmøde vedr. afkølingstarif

Kære ForbrugerTirsdag den 4/10-22 kl. 19.00, afholder Sindal Varmeforsyning informationsmøde vedr. afkølingstarif i Sindal Hallen. Her gennemgår vi hv…

Er du vores ny kollega?

En af vores kollegaer har valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi en tekniker til vores driftsteam - læs mere her!

Fjernvarmen har aldrig været en bedre investering..

Klik her

Forbrugsoplysninger

I BEK nr. 2251 af 29/12/2020 blev det indført at varmeforsyningerne skal udsende forbrugsoplysninger til forbrugerne 7 gange årligt. Det skal gælde må…

Stigende energipriser giver højere varmepris i Sindal

Der er gennem de seneste 6 måneder sket meget store stigninger på naturgas og el, begge dele bruges i fremstillingen af varme og distribution af varme…

Årsaflæsning af fjernvarmemålere pr. 31. december 2021

Årsaflæsning af fjernvarmemålere pr. 31. december 2021 Det er ved at være tid til at vi skal beregne årsopgørelsen for 2021. Grundlaget for årsopgørel…

Fjernvarmedeklaration 2021

VIGTIGT - Indsendelse af mail og telefonnummer

VIGTIGT! Grundet de nye regler om digital kommunikation mellem Sindal Varmeforsyning og dets forbrugere, opfordrer vi alle forbrugere til at indsende…

Borgermøde Mosbjerg / Sindal Nord

Kære borgere i Mosbjerg/ Sindal Nord Nu er muligheden for at komme til et spændende borgermøde omkring tilkobling på fjernvarme.   Mosbjerg: Mødet for…

Mosbjerg - Forbrugerøkonomi

Vil du regne på, hvad det koster at komme på fjernvarmen i Mosbjerg, så følg dette link: https://www.sindal-varmeforsyning.dk/selvbetjening/Mosbjerg/m…

Foreløbig beretning for 2020

Foreløbig beretning for året 2020 Det fremgår vist tydeligt at vi har vores udfordringer med at afholde generalforsamling for sidste år i Sindal Varm…

Samarbejde Sindal-Bindslev

Vi er kommet godt fra start med den nye transmissionsledning fra Sindal til Bindslev. Læs mere om det her!

Folder udvidelse forsyningsområde

At udvide forsyningsområdet i Sindal er en integreret del af vores overordnede målsætninger. Vi vil være det naturlige valg af forsyningskilde for at…

Året der gik..

Året der gik…   De sidste arbejdsopgaver er ved at blive afviklet inden den snart står på juleferie. Hos Sindal Varmeforsyning har man aldrig helt fri…

Bestyrelsesmøde november 2020

Bestyrelsesmøde afholdt mandag den 16. november 2020.   Budget 2021 + foreløbig resultat for 2020 Resultatet for 2020 ser rigtig godt ud. Der er bleve…

Covid-19

Covid-19 nye restriktioner Efter gårsdagens pressemøde har vi hos Sindal Varmeforsyning gennemgået de nye restriktioner. Levering af varme er en krit…

Gaderenovering - Forsinkelse i 8 uger

Gaderenovering - forsinkelse i 8 uger Læs mere her

Gaderenovering - Nørregade spærres!

Gaderenovering Nørregade spærres En lille opdatering om gaderenovering på Østergade og Vestergade. I uge 45 vil der blive lagt asfalt på Vestergade og…

Gaderenovering efterår 2020

Renoveringsarbejdet er nu påbegyndt igen efter sommerferien. Der arbejdes i Østergade og siden hen i Vestergade. Renoveringsprojektet forventes færdig…

Udvidelse af forsyningsområdet

Sindal Varmeforsyning har i dag offentliggjort udbud for at undersøge mulighederne for at udvide forsyningsområdet, til at indeholde industriområdet m…

Sindal Varmeforsyning fylder 60 år

Hurraaaa Sindal Varmeforsyning fylder 60 år. Vi har i den forbindelse været lidt i gemmerne og fundet lidt billeder som viser noget af udviklingen af…

Udskydelse af Generalforsamling 2020

Vigtig Information - Coronavirus

Vigtig Information!   I forlængelse af regeringens skærpede foranstaltninger for at mindske spredningen af COVID-19 (CORONAVIRUS) i Danmark, har Sinda…

Året der gik 2019

Året der gik 2019 Julen nærmer sig og det betyder, at vi snart kan sige farvel til 2019 og derved byde 2020 velkommen. 2019 har været et år, hvor der…

Generalforsamling den 25/3 - 2020

Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag den 25/3 - 2020, når Sindal Varmeforsyning afholder deres årlige generalforsamling.

Fjernvarmepriser 2019

Generalforsamling 27.03.2019

SINDAL VARMEFORSYNING.                                                                                                    …

Bestyrelsesmøde januar 2019 (1)

Bestyrelsesmøde februar 2019 Driften på det nye værk bliver stadig mere og mere stabilt. Vi har i forrige uge haft flere trip på turbinen – 3 gange på…

Bestyrelsesmøde januar 2019

Bestyrelsesmøde december 2019 Året på Gutenbergvej er startet fornuftig op. Driften er væsentlig forbedret siden et stop vi havde i starten af januar.…

Bestyrelsesmøde december 2018

Bestyrelsesmøde december 2018 På årets sidste bestyrelsesmøde blev budgettet for 2019 godkendt. Vi arbejder hele tiden på at kunne optimere vores varm…

Bestyrelsesmøde november 2018

Bestyrelsesmøde november 2018 Vi går så småt den sidste måned i møde i dette varmeår, og vi er godt i gang med budgettet for 2019. Vi arbejder hele ti…

Bestyrelsesmøde oktober 2018

Bestyrelsesmøde oktober 2018 Varmesæsonen er for alvor skudt i gang og det nye anlæg på Gutenbergvej leverer varmen ud til vores forbrugere. Det er nu…

Generalforsamling 26.09.2018

Generalforsamling i Sindal Hallen den 26. september 2018 Deltagerne blev mødt med gode billeder, fra indvielsen af det nye kraftvarmeværk, som blev vi…

Bestyrelsesmøde september 2018

Bestyrelsesmøde september 2018. Sidste bestyrelsesmøde inden vores generalforsamling den 26. september, men også første møde efter indvielsesfesten af…

Bestyrelsesmøde august 2018

Bestyrelsesmøde august 2018 Så er vi ved at være i mål med vores nye kraftvarmeværk på Gutenbergvej. Der køres de sidste målinger og test på anlægget…

10.07.2018 Lukket for varmen i hele byen

Tirsdag den 10.07.2018 er der grundet gaderenovering lukket for varmen i hele byen fra kl. 8.30-18.00. Vi beklager de gener dette måtte medføre.

Artikel nyt kraftvarmeværk

Ny kraft varme værk

Budget og bestyrelsesmøde 25 juni 2018

Budget og bestyrelsesmøde. Afholdt mandag den 25. juni Revisoren gennemgik først det regnskab der først afsluttes den 30. juni, som ser ud til at give…

Varmeprisen 2018

Takstbladet for 2018 som er gældende fra 01.07.2018-31.12.2018 ligger klar på vores hjemmeside under økonomi - priser. Igennem de sidste år har vi haf…

Bestyrelsesmøde juni 2018

Bestyrelsesmøde. Afholdt den 11. juni. Så nærmer vi os meget stærkt tidspunktet for opstart på det nye værk. Inden for en uge vil opstartsbrænderen bl…

Ekstraordinær generalforsamling maj 2018

Ekstra ekstraordinært generalforsamling Mandag den 28. maj kl. 17.00 Generalforsamlingen blev afholdt i mødelokalet på Varmeværket på Baggesvognvej…

Bestyrelsesmøde maj 2018

Bestyrelsesmøde maj 2018 Mødet afholdt den 22. maj. Så nærmer tiden sig hurtigt for opstart af kedel på det nye varmeværk. Den oprindelige plan sig…

Ekstraordinær generalforsamling 2018

Ekstraordinært generalforsamling Afholdt i mødelokalet på Sindal Varmeforsyning. Den ekstraordinære generalforsamling blev flyttet til mødelokalet…

Bestyrelsesmøde april 2018

Bestyrelsesmøde april Møde og besøg på byggepladsen på Gutenbergvej. Vi startede med en rundvisning på byggepladsen. Nu går det stærkt, murerne er…

Bestyrelsesmøde marts 2018

Bestyrelsesmøde marts. Bestyrelsesmøde afholdt den 19. marts på Sindal Varmeforsyning. Vi startede vores møde med et besøg på byggepladsen på Guten…

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Bestyrelsesmøde februar 2018

Mødet blev afholdt på Varmeværket mandag den 19. januar 2018 Byggeriet på Gutenbergvej skrider planmæssigt frem. Der arbejdes i alle rummene samt udv…

Bestyrelsesmøde Januar 2018

Bestyrelsesmøde afholdt i mødelokalerne på Sindal Varmeforsyning den 25. januar 2018 kl. 15.00