Stigende energipriser giver højere varmepris i Sindal

14. februar 2022

Der er gennem de seneste 6 måneder sket meget store stigninger på naturgas og el, begge dele bruges i fremstillingen af varme og distribution af varme i byen. Derfor kan vi ikke undgå en mindre prisstigning, for et standardhus er der tale om 18,8 %, svarende til 186,58 kr./måned.

Elpriserne er steget omkring 300 % og naturgas er steget ca. 700 %, det er stigninger som vil få indflydelse på afregningsprisen, på trods at vi hele tiden forbedrer vores anlæg og søger nye muligheder. Yderligere falder vores afregning af strøm fra biomasseværket på Gutenbergvej, den særlige tilskudsordning vi blev tildelt, er sådan indrettet at når gasprisen er høj er tilskuddet lavt. Det betyder, at vi bliver ramt et par steder økonomisk.

Derfor har ledelsen og bestyrelsen i Sindal varmeforsyning sat gang i investering i en elkedel og en ny stor akkumuleringstank, noget der skal mindske forbruget af gas og nedsætte omkostningerne til varme.

Der er mange timer, hvor elprisen fortsat er lav og nogle gange negativ, hvis man kan tilbyde elnettet at bruge strøm. En større akkumuleringstank, vil betyde at vi kan lagre mere varmt vand og bruge den, i kolde perioder. Det vil overordnet betyde, at vi forventer at udfase al brug af naturgas.

Projektet med at forsyne Sindal Nord (industrikvarteret) er fortsat i gang, her er det besluttet at gå i gang i løbet af i år. Vi har fået de første tilslutningsaftaler og vi ved der kommer flere.

Mosbjerg har vi også arbejdet med noget tid og her har vi ikke opnået tilslutning nok til projektet. Men vi håber naturligvis at det kommer. Vi starter ikke projektet op før der er tilslutning nok, i dette tilfælde betyder det samtidig, at antallet af tilslutninger er ligestillet med at vi IKKE sender penge til Mosbjerg for at de kan få varme.

Det samme gør sig gældende med Bindslev, vi leverer ca. 35% af deres varme, hvorfor afregningspriser mellem disse to varmeværker ikke kan sammenlignes. 

Alle projekter, er til gavn for Sindal Varmeforsynings forbrugere og vi hverken kan eller vil, igangsætte projekter, der gør det dyrere for vores nuværende forbrugere.

Skulle I have spørgsmål eller lignende, er man velkommen til at kontakte os på telefon, e-mail eller her på vores kontor. Facebook, vil udelukkende blive brugt for at dele informationen med jer.

Mvh. Sindal Varmeforsynings ledelse og bestyrelse.