Generalforsamling 26.09.2018

2. oktober 2018

Generalforsamling i Sindal Hallen den 26. september 2018

Deltagerne blev mødt med gode billeder, fra indvielsen af det nye kraftvarmeværk, som blev vist på storskærm. Kl. 18.00 blev dagens populære menu, stegt flæsk med persillesovs, serveret for de sultne andelshavere.

Formand Bjarne E. Christensen bød velkommen til de 104 fremmødte, og orienterede kort om den gode dag vi oplevede ved indvielsen af det nye kraftvarmeværk på Gutenbergvej. Herefter kunne generalforsamlingen startes efter dagsordenen.

Johannes Funch valgtes til dirigent, som konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet. Som stemmetællere valgtes Erling Johansen og Karl Møller Pedersen.

Formanden fremlagde en god og fyldig beretning, hvor der blev fortalt om bestyrelsens arbejde og beslutninger gennem det forløbne år. Birger M. Nielsen fortalte om gaderenoveringen, tidsplanen helt frem til år 2023, etableringen af transmissions ledningen mellem de to værker, og sluttede af med en plan over den nye udstykning af grunde ved Rugvænget, som netop er sat i gang. Enkelte spørgsmål blev besvaret af Bjarne.

Revisor Laila Nielsen fra BDO fremlade regnskabet med en grundig gennemgang. Regnskabet kan du se andet sted her på hjemmesiden. Spørgsmål om stigning af udestående blev besvaret.

Formandens beretning og regnskab blev godkendt.

Bjarne E. Christensen fremlagde budget for det halve år budgettet omfatter. Dette på grund af, vi omlægger regnskabsåret til at følge kalenderåret. Grundig forklaring ved hjælp af plancher, hvorfor det har været nødvendigt at hæve aconto indbetalingerne i dette halvår. Formanden fortalte så tilhørerne, at der nu ville sprænge en bombe, i form af en meget god nyhed.

Herefter forklarede Jesper Skrubbeltrang de fremmødte om en særdeles glædelig besked, der var indløbet via mail kl. 15.50 denne dag. Målingerne på det nye kraftvarmeværk er så gode, at vi nu er blevet godkendt af Energistyrelsen, til at modtage tilskud for forgasnings varme. Tilskuddet er i første omgang garanteret i fem år. Vi er det første værk i Danmark, der har opnået denne støtte. Det et på nuværende tidspunkt meget svært at sætte et nøjagtigt beløb på tilskuddets størrelse, men det vil helt sikkert betyde, at varmeprisen i Sindal vil være blandt de billigste i Danmark. En nyhed der blev modtaget med klapsalver.

Vi kunne så gå i gang med valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Jens Ole Jørgensen, Poul Thaysen og Ulrik Nielsen. Ulrik Nielsen ønskede ikke genvalg. Yderligere blev Peter Muhlig og Mogens Fonseca opstillet.

Efter afstemning og optælling af stemmerne var resultatet: Peter Muhlig 80 stemmer, Mogens Fonseca 67 stemmer, Jens Ole Jørgensen 59 stemmer og Poul Thaysen 26 stemmer. Valgt blev Peter Muhlig, Mogens Fonseca og Jens Ole Jørgensen.

Med de to tidligere suppleanter som nye bestyrelsesmedlemmer, skulle der vælges to nye suppleanter. Opstillet var Thomas Holt og Jacob Nielsen. Med 69 stemmer valgtes Thomas Holt til 1. suppleant og Jacob Nielsen med 47 stemmer til 2. suppleant.

Genvalg af BDO Revision som vores revisor.

Formanden takkede Poul Thaysen for en god og flot indsats gennem mange år i bestyrelsen, gaven måtte han have til gode til generalforsamlingen i marts, da formanden ikke var forberedt på udfaldet af afstemningen. Herefter var der en tak for vel udført sekretær arbejde til Ulrik Nielsen, samt godt og engageret samarbejde i bestyrelsen. Formanden overrakte blomster og gave til Edna og Ulrik.

Erling Johansen rettede en stor tak til medarbejdere og bestyrelse for flot udført arbejde, efterfulgt af en klapsalve fra hele salen.

Dirigent Johannes Funch takkede for god ro og orden.

Formanden afsluttede med tak til fremmødte, dirigenten, samarbejdspartnere og Hjørring Kommune. En ekstra og meget stor tak til ansatte og bestyrelses kollegaer for den store indsats, det var ydet i forbindelse med opførelsen af det nye kraftvarmeværk.