Året der gik 2023

19. december 2023

Året der gik 2023

2023 blev endnu et år i Sindal Varmeforsyning, hvor der igen var store udsving i energipriserne. 

Flisværket har driftet flot, det har kontinuerligt været i drift i 13 måneder. Årets planlagte stop blev afholdt i september, således at den nye akkumuleringstank kunne fyldes op inden flisværket lukkede ned. Det lykkedes at levere varme fra tankene i 10 dage, med hjælp fra elkedlen i nogle få timer. 

I årets løb har vi fået installeret en ny akkumuleringstank på 5.000 m3 vand på Gutenbergvej. 8 MW elkedel på Baggesvognsvej og fjernvarme til industriområdet i Sindal nord. 

Der er nu også kommet fjernvarme til Astrup, et projekt der har fyldt meget hos alle medarbejdere. Vi ser frem til at få koblet endnu flere forbrugere på.

Det nye plejecenter har også fået lagt fjernvarme ind, så vi nu er klar til at forsyne der ca. 10.000 m2 store plejecenter. Yderligere har butikkerne Ved banen også fået fjernvarme. 

Desværre blev el indtægten meget lavere end budgetteret, elprisen faldt voldsomt hele 2023, hvilket betyder at næste års pris for et standard hus på 130 m2, med et forbrug på 18.100 KWh stiger fra 13.909 kr. til 16.986 kr. Det flis vi køber er fortsat dyrt i forhold til tidligere og vi arbejder på at finde alternativer. 

Men i kan som forbrugere være sikre på, at vi gør alt vi kan for at reducere prisen. 

Vi har nu et varmeværk med mange produktionsfaciliteter - der skal sikre at vi kan levere grøn og konkurrencedygtig fjernvarme. 

Vi ønsker alle vores forbrugere og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår. 🎄🎇

//