Bestyrelsesmøde april 2018

17. april 2018

Bestyrelsesmøde april

Møde og besøg på byggepladsen på Gutenbergvej.

Vi startede med en rundvisning på byggepladsen. Nu går det stærkt, murerne er snart færdige med de sidste sten. Den store flishal, som er det eneste der ikke er beklædt, bliver snart lukket. Inde i hallerne sker der rigtig meget, se de nye billeder i billedgalleriet, der arbejdes over alt, og der arbejdes mange timer hver dag. Det bliver et imponerende værk, som alle indbydes til at se ved indvielsen, som forventes i uge 37 eller 38(sidste del af september).

Vi afholder ekstraordinært generalforsamling mandag den 7. maj i Sindal Hallen. Vi skal ændre regnskabsår, fremover skal vi følge kalenderåret. Der kommer annonce i Sindal Avis den 18. april, og der er tilmelding med hensyn til kaffen.

Jesper orienterede om byggeriet. Vinteren og især frosten har givet visse problemer, men selv om der endnu mangles mange ting at ordne, så tror vi på alt løses rettidigt. Med så mange leverandører og håndværkere fra så mange fag vil der selvfølgelig opstå knudepunkter. Men der er og har hele tiden været et fantastisk godt sammenhold og samarbejde mellem alle involverede.

Det bliver Hede Danmark der skal levere vores flis det første år. Når de store lastbiler skal levere flis vil til- og frakørsel ske via Niels Bohrs Vej til Mosbjergvej, så der ikke kommer yderligere trafik i Gaden.

Renoveringen er nu kommet til Danmarksgade og vi håber alle kan leve med de gener som der selvfølgelig vil komme. I kan følge arbejdet og evt. opståede problemer her på hjemmesiden samt på Facebook.

Den ordinære generalforsamling afholdes i Sindal Hallen onsdag den 26. september, og som det er blevet en tradition, bliver der serveret stegt flæsk med persillesovs.