Sindal Varmeforsyning holder fokus på strategien i en udfordrende og spændende tid.

9. november 2022

I sidste måned brugte bestyrelse, suppleanter og medarbejdere tid på at lave en status på, hvor langt vi er kommet, med vores mål og ikke mindst, hvad er der sket siden vi lavede strategigrundlaget sidste år og hvor skal vi hen de kommende år.

Der er sket voldsomt meget med energipriserne, som både er til vores fordel og ulempe. Vi oplever især stor efterspørgsel på vores produkt, det viser at med det rigtige setup, er vi robuste overfor de voldsomme udsving vi oplever i denne tid.

Vi havde nogle spændende timer, hvor der også var input fra bl.a. Aalborgs Universitet og professor Henrik Lund der arbejder med energiplanlægning.