Bestyrelsesmøde januar 2019 (1)

5. marts 2019

Bestyrelsesmøde februar 2019

Driften på det nye værk bliver stadig mere og mere stabilt. Vi har i forrige uge haft flere trip på turbinen – 3 gange på 5 dage. Turboden har fejlsøgt og ændret på indstillingerne. I næste uge gør vi klar til en 14 dages test af turbinen.

Aftenen bød på gennemgang af årsrapporten for året 2018 som blot var et halvt års regnskab.

På personalefronten er det besluttet at der skal ansættes en medarbejder mere til driften. Beslutningen er taget på baggrund af at vi fortsat og fortsat vil gaderenovere i et stort omfang. Det er tidskrævende projekter. Derudover kan vi optimere vores varmetab hvis vi investerer mere tid i alle de muligheder som vores programmer giver os mulighed for. Der er flere opgaver som vi selv udfører i huset i stedet for at købe os til ydelserne og fremadrettet vil det også blive en større del af hverdagen for driftsfolkene. Pasning af 2 værker, vedligehold, opsyn, vagter m.m. gør at vi ser os nødsaget til at udvide med en kollega mere.

Vi ser frem til en god generalforsamling onsdag den 27 marts kl. 18.00 i Sindal Hallen. Der bliver annonceret i Sindal Avis den 06.03.2019 og husk at det er nødvendigt med tilmelding på 98936733.