Foreløbig beretning for 2020

17. maj 2021

Foreløbig beretning for året 2020

Det fremgår vist tydeligt at vi har vores udfordringer med at afholde generalforsamling for sidste år i Sindal Varmeforsyning.

Det lysner vist nu, så vi kan komme i gang med at planlægge generalforsamlingen.

Vi har afventet udviklingen med Corona pandemien. Vi vil gerne have så mange andelshavere med som muligt. Vi glæder os til at møde jer.

 

For nu at forhåndsinformere har vi lavet denne opsummering af det der er sket i 2020 – og lidt om 2021. Forsøger at fremhæve punktvis for de enkelte dele af vores varmeforsyning.

Driften. Året er næsten forløbet uden driftstop på det nye anlæg, som har leveret ca. 95 % af den varme vi bruger i Sindal. De gamle maskiner kører faktisk kun når vi har gode priser på at sælge strøm. Dvs. de starter kun når indtjeningen ved el-salg er væsentlig større end vores produktionsomkostninger. Derfor kan I som regel regne med at når skorstenen på Baggesvognsvej ryger, ja så er der penge på vej.

Resumere lige at i 2012, da det blev vedtaget at vores driftstilskud på ca. 6 mill / år bortfaldt med udgang af 2018 så vi i øjnene en pris for at standardhus på 130 m2 en årlig pris for varme på ca. 18.000,- kr.

Da projektet på Gutenbergvej blev godkendt og sat i gang regnede vi med at prisen ville blive i omegnen af 14.000,- kr./ år.

Efter igangsættelsen i efteråret 2018 – og mange opgaver, der skulle løses både teknisk og økonomisk, kan vi nu i 2021 regne med at varmeprisen ikke bliver mere end 11.917,- kr. årligt. Og den længe ventet tilladelse til at fyre med have/park flis lige på trapperne, - så vi har store forventninger til fremtiden.

Som det ses af regnskabet, er det næsten lykkedes os at indhente underdækningen på ca. 1,6 mill. kr. i 2019, og i 2020 komme med et resultat på ca. 0,5 mill. kr. i underdækning. Så vi er på rette vej, hvilket resultatet i budget for 2021 også viser.

Personale, året har været noget udfordrende. Vi har derfor måtte improvisere meget for at først og fremmest vagtplanerne kunne gå op. Bl.a. har vi måttet indkøbe hjælp udefra. Det har været en stor udfordring for vores personale, - men tak for at opgaven blev løst. Vi måtte desværre tage afsked med Birger sidst på året. Tak for indsatsen.

Lisa Thomsen har været på barsel, men vi fandt Mai- Britt Gaardbo Christensen som løste opgaven perfekt. Det er vi meget taknemmelige for.

 

 

Vi har pr. 1. april ansat Flemming Borup. Vi glæder os til at præsentere Flemming for jer på den kommende generalforsamling.

Bestyrelsen. Vi har haft- og har et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde i året. En god beslutning var at tage suppleanterne med til bestyrelsesmøderne. Ganske vist uden stemmeret, men for at mærke ”Varmen” og udbygge interessen for Sindal Varmeforsyning. Endvidere har personalet og bestyrelsen, i samarbejde med vores ”indpisker” John Nielsen, færdiggjort projektet for videreudvikling af Sindal Varmeforsyning. Der er brugt mange fri timer sammen på dette, men det viser sig efterfølgende at være det hele værd. Der er nu styr på Butikken.

Investeringer. Vi har i 2020 brugt penge på at købe en ny varebil. Vi har eksterne opgaver og møder. Vi har kørsel i og omkring byen. Det var ikke fornuftigt altid at skulle leje medarbejdernes privatbiler. Så der kom en ”Caddy”.

Der er opsat en pylon med vores logo mod Bindslevvejen. Stor diskussion om der skulle noget på bygningen eller - der kom en pylon op.

Den ene af de to gamle maskiner på Baggesvognsvej måtte have en større reparation. Det er nu svært at bestemme om indtjeningen ved el-salg kan betale reparationer. Vurderingen er at det stadig godt kan betale sig at vedligeholde.

Så er der brugt mange penge og timer på at vedligeholde ledningsnettet. Vi har været med på Violvej, Fredensgade, Møllevænget – og først og fremmest Østergade og Vestergade. Det var en vanskelig opgave at styre i samarbejdet med Hjørring Vand, Sindal Vandværk og Vejdirektoratet. Både med teknik, men så sandelig også med at komme økonomisk i land. Takket være en god indsats fra vores medarbejdere kom vi i land uden mange skrammer.

 

Lidt om fremtiden. I marts 2020 indledte Varmeforsyningerne i Bindslev og Sindal undersøgelser om hvordan vi kan samarbejde fremover. Vi har lige indviet et nyt anlæg – og Bindslev står over for en ny løsning.

Alle kan vist se nu, at samarbejdet er gået i gang. Kontrakten er lavet, og vi skal levere varme til Bindslev i perioden 1. apr. – 30. okt. Om vinteren skal IC - Listefabrikken levere varmen sammen med Varmeværket i Bindslev.

Lad mig fastslå – Bindslev Varmeværk er en god kunde for os. Bortset fra at der ikke skal investeres 25-30 mill. på værket i Bindslev. Ledningen kommer til at koste ca. 12 mill. kr. Heraf skal vi betale for installationen på det nye værk, ledningen til enden af Gaden og edb- omkostningerne ved styringen af ledningen Det drejer sig om ca. 1.500.000 ,- kr.

Fordelen for os er at vi sælger meget dyrt strøm til nettet, da vi er et forgasningsanlæg og konverterer varme til el via vores nye generatoranlæg.

Jo mere strøm vi kan producere, jo billigere bliver varmen i Sindal.

Hvis vi kan finde flere løsninger – og generatoren kører mere - jo billigere bliver varmen.

Der arbejdes på at udbrede vores net til at omfatte industriområdet Sindal Nord og de private huse der findes i området. Der er sendt følere ud, men vi skal vist ud og sælge varme.

Så meget for nu. Det er ikke let at være ”summarisk” når der er så meget at fortælle.

Pbv.

Bjarne Christensen.

Formand for bestyrelsen i Sindal Varmeforsyning Amba.