Udvidelse af forsyningsområdet

28. maj 2020

Sindal Varmeforsyning har i dag offentliggjort udbud for at undersøge mulighederne for at udvide forsyningsområdet, til at indeholde industriområdet mod nord. Samtidig har vi sammen med Bindslev Fjernvarme udsendt udbud for levering af varme til dem om sommeren.
Vi har fået tildelt midler fra House of Energy i Aalborg, der har søgt midler til denne slags projekter. Derfor får vi 90 % af udgifterne dækket af denne pulje, som kommer fra den europæiske investeringsbank.

Læs mere på dette link:

https://www.energy-supply.dk/article/view/721228/nordjyske_varmevaerker_kobles_sammen