Bestyrelsesmøde Januar 2018

26. januar 2018

Bestyrelsesmøde Januar 2018

Bestyrelsesmøde afholdt i mødelokalerne på Sindal Varmeforsyning den 25. januar 2018 kl. 15.00

Mødet blev indledt med et besøg på byggepladsen på Gutenbergvej. Arbejdet skrider planmæssigt frem. Murerne er i fuld gang med at sætte de gule sten op, og med de allerede opsatte profilplader, begynder det nu at ligne det billede vi har set på arkitektens tegninger. Indvendigt er der mange håndværkere i gang, den store kedel er opsat og fylder godt i det ene lokale. Der vil snart komme flere billeder på her på hjemmesiden, desværre har der været et lille ophold med opdateringen, men det bliver snart rettet.

Der bliver rejsegilde i februar og derefter kommer det til at gå stærkt. Vi har udstykket grunden i to parceller, dette dog kun for at spare 900.000 i tilslutnings afgift. Snart vil transmissionsledningen mellem de to værker blive gravet ned. Tilbud fra alle håndværkere er indkommet. Jesper har holdt det første store fællesmøde med alle involverede håndværkere, et møde der går under navnet Bygsol. Alle var meget begejstrede for dette nye tiltag.

Vores revisor har lavet et foreløbigt regnskab for den del af året der er gået. Vi lovede på generalforsamlingen, at undersøge om det beløb vi indbetaler a´conto, svarer til forbruget ved nytår. Tallene følger meget flot det budgetterede, så der sker ingen ændringer i det beløb du indbetaler nu.

Vi skal i foråret afholde en ekstraordinær generalforsamling. Grunden hertil er et lovbefalet omlægning af regnskabsåret. Vi skal fremover følge kalenderåret, og det kræver også en ændring i vore vedtægter, hvor der i dag står den nuværende opkrævnings periode. Vil vil nøje gennemgå vedtægterne for at se, om der er andre steder der skal ændres.