Referat konstituerende bestyrelsesmøde 28. september 2020.

 

Ved det konstituerede møde blev Bjarne Christensen genvalgt som Formand og Jens Ole Jørgensen som Næstformand. De havde begge mod på at tage en periode mere med spændende opgaver.

 

Referat bestyrelsesmøde 19. oktober 2020

 

Bindslev ledning:

Projektforslaget er sendt til kommunen, der er positiv samfundsøkonomi. Den kommende tid kommer til at gå med projektering af ledning og andre tekniske detaljer som skal på plads.

 

Gaderenovering Østergade/Vestergade:

Vi har fået lavet krydsningen i lyskrydset og ved Toftegade/Vestergade. Det har været oppe at vende at man vil udskyde Fredensgade til næste år vedr. kloak. De er en del bagefter og det kunne være en mulighed at udskyde denne del.

Vi er færdige med Møllevænget og Fredensgade.

Gaderenoveringen har trukket ud og vi arbejder på højtryk for at blive færdige.

 

Der er indhentet priser fra LOGSTOR og Jydsk Rør vedr. muligheden for at tilslutte 15 forbrugere på Amager. Desværre er det for omkostningstungt i forhold til de få forbrugere der kan blive tilsluttet, så beslutningen blev at der ikke gøres yderligere ved dette projekt.

 

Driften:

Driften ser rigtig fornuftig ud. Vi har i år produceret 95% af varmen på Gutenbergvej, 3 % på vores motorer (når der er høje el-priser) og 2% på vores kedel.