Referat bestyrelsesmøde 21. oktober 2019

 

Vi fortsætter det spændende strategiarbejde for Sindal Varmeforsynings fremtid, og der var god dialog på mødet omkring forskellige emner og forslag til mindre justeringer. Vi fortsætter dette arbejde den kommende tid.

Det foreløbige budget for resten af 2019 blev fremlagt på mødet. Ud fra dette blev der drøftet, hvordan varmepriser mv. forventes at se ud for 2020. Der blev også taget stilling til finansiering af kommende ledningsrenoveringer.

Vi arbejder stadig videre med projekt have / park flis som en mulig del af vores brændsel i fremtiden. I den forbindelse er der sat et spændende møde i stand med forhenværende skatteminister Karsten Lauritzen, Simon Skov (Københavns Universitet), AVV-direktør Steen Madsen og AVV-afdelingsleder Thomas Thomsen. På mødet skal mulighederne for anvendelsen af have / park flis, som brændsel på vores nye varmeværk, drøftes.