Referat bestyrelsesmøde 25. november 2019

 

Det foreløbige regnskab for 2019 blev fremlagt på mødet og budgettet for 2020 blev godkendt af bestyrelsen.  Ud fra dette blev der drøftet, hvordan varmepriserne kommer til at se ud for 2020. Der bliver en mindre stigning i varmeprisen i år 2020. Prisen for et standardhus bliver ca. 12.800 kr., som er en stigning på 1.200 kr. i forhold til priserne for år 2019.

Vi arbejder stadig videre med projekt have / park flis som en mulig del af vores brændsel i fremtiden.
Flere møder skal sættes i stand i 2020 og besøg på andre varmeværker vil være på tale, for at drage nytte af de andre værkers erfaringer og viden.

Produktionen løber fortsat godt, trods der har været lidt udfordringer på det nye biomasseværk på Gutenbergvej. Men alt i alt et tilfredsstillende 2019 i forhold til det nye kraftvarmeværk.

Siden sidste bestyrelsesmøde i oktober, har Sindal Varmeforsyning deltaget i Dansk Fjernvarmes landsmøde i Aalborg – et godt og lærerigt arrangement var alle enige om.