Referat bestyrelsesmøde 15. juni 2020

 

Årets generalforsamling er endnu ikke afholdt pga. Corona restriktionerne, men den forventes afholdt i september 2020. Vi håber stadig at se så mange forbrugere som muligt, til en spændende aften med fremlægning af Sindal Varmeforsynings nye strategi for årene fremover.

Vi arbejder videre med projekt etablering af transmissionsledning til Bindslev. Opstartsfasen er nu i fuld gang på rådgiverdelen, hvor udbud er sendt ud til 5 forskellige ingeniørfirmaer og vi forventer at have en aftale på plads i august.

Det er besluttet at udskifte vores SRO-anlæg på Baggesvognsvej, det er blevet gammelt og dyrt at vedligeholde, derfor udskiftes det i september måned.

Gaderenoveringen er i fuld gang. Fredensgade er gået rigtigt godt og reetableringen er godt på vej. Turen er nu kommet til Møllevænget, hvor der arbejdes indtil sommerferien.

Vi ønsker alle vores forbrugere en rigtig god sommer.