Bestyrelsesmøde afholdt mandag den 15. februar 2021.

Strategiprocessen

Sindal Varmeforsyning har været i gang med en strategiproces hvor vi har brugt konsulent John Nielsen. Vi har lavet planer for de kommende 5 år. Det har givet et godt overblik over de opgaver vi gerne vil arbejde med og i hvilken prioritet. Bestyrelsen synes der arbejdes professionelt og vi arbejder os i den rigtige retning.

Bestyrelsesmøderne afvikles på en god og fornuftig måde hvor der både er et spændende og relevant indhold.

 

Projekt Bindslev transmissionsledning

Vi har indhentet lånetilbud fra kommunekredit vedr. ledningsrenovering 2020 + 2021 og vores del af udgifterne til transmissionsledningen.
Vi har besluttet at vi ansøge kommunen om kommunegaranti på et 30 årigt fastforrentet lån. Dette stemmer også overens med vores afskrivningsprofil.

 

Personale

Pr. 01.02.2021 startede Lars som er maskinmester studerende og som skal skrive bachelor projekt hos os. Lars er færdig uddannet til sommer.

Vi har pr. 01.04.2021 ansat Flemming Borup som driftsassistent. Flemming er 53 år og kommer fra Hjørring. Han er industritekniker. Hans opgaver vil primært være at holde styr på vores målerpark, afkøling hos forbrugere og deltage i den daglige drift.

 

Generalforsamling

Vi har desværre ikke kunne afholde generalforsamling grundet Covid-19. Vi melder ud når vi har en ny dato og når restriktionerne tillader det.

 

Drift

Vi har haft en skade på den ene motor med en defekt cylinder og topstykke. Desuden var olien forurenet med vand. Der skal udarbejdes en opgørelse af driftstab for perioden.

Januar driften er gået rigtig godt. Anlægget på Gutenbergvej har produceret mere og bedre end lovet. Vi har produceret 3.808 MWh varme mod en garanteret effekt på 3.757 MWh. Der har været produceret 670 MWh el mod garanteret 697 MWh. Vi har i januar produceret 15% mere varme end sidste år. De 91% er kommet fra Gutenbergvej. 

Elafregningen på Gutenbergvej er steget fra 1.237 kr./MWh sidste år til 1.337 kr./MWh i år.