Referat bestyrelsesmøde 18. august 2020

 

Datoen for afholdelse af årets generalforsamling er nu endelig fastsat til onsdag den 16. september 2020 kl. 19.00 i Sindal Hallen.  Desværre kan vi ikke tilbyde spisning i år pga. Corona restriktionerne og vi er nødsaget til at sætte en maksimumgrænse på deltagerantallet. Derfor kan der kun deltage 1 person per husstand pga. Forsamlingspåbuddet. Så en lidt anderledes generalforsamling i år, men vi håber at se så mange forbrugere som muligt til en spændende aften med fremlægning af Sindal Varmeforsynings nye strategi for årene fremover.

Vi arbejder videre med projekt etablering af transmissionsledning til Bindslev. Opstartsfasen er nu i fuld gang på rådgiverdelen, hvor NIRAS vandt udbuddet, som rådgiver på projektet.

Ellers er der i uge 34/35 det årlige sommerstop på det nye værk på Gutenbergvej, hvor eftersyn og vedligehold er i fokus, så vi kan sikre en stabil drift fremadrettet.

Gaderenoveringen er stadig i fuld gang. Fredensgade og Møllevænget er nu afsluttet, så nu går turen til Østergade/Vestergade, hvor der arbejdes indtil hele projektet afsluttes til efteråret 2020.