Referat bestyrelsesmøde 19. august 2019.

 

Der arbejdes på et budget for resten af 2019 ud fra realiserede tal ultimo juni måned.

Ligeledes regnes der på budgettet for 2020 som vi vil bruge som udgangspunkt for de næste 20 år, for at få et overblik over likviditet, afskrivninger og investeringer.

 

Vi arbejder stadig videre med have / park flis som vi håber kan blive en del af vores brændselsmuligheder i fremtiden.

 

Den 30 august afholdt bestyrelsen et strategimøde. Et spændende møde hvor fremtiden for Sindal Varmeforsyning blev drøftet.

I juni måned producerede vi 689 MWh varme på Gutenbergvej, hvilket er svarende til 55%. En flot præstation på trods af sommerstop. I juli producerede vi 945 MWh som svarer til 95% af den samlede produktion.

 

Den 02.09.2019 startede Mai-Britt Gaardbo Christensen som barselsvikar i bogholderiet. Mai-Britt bor i Sindal og kommer fra en stilling hos Statens Administration. Vi håber at i vil tage rigtig godt i mod Mai-Britt når i henvender jeg hos bogholderiet.