1. Godkendelse af referat nr. 464
 2. Referater blev godkendt og underskrevet.
 3. Ny medarbejder
 4. Steffen Gram Jensen, ansættes pr. 1/6/2019 som driftsassistent. Steffen er 31 år og er uddannet industriteknikker og efterfølgende maskinmester, han har erfaring med opstart af kedler og brændersystemer fra Alfa Laval i Aalborg, lave tilstandskontrol mv. Vi glæder os til Steffen bliver en del af holdet.
 5. Budgetopfølgning
 6. JS fremlagde regnskabet frem til og med 31/03/2019, for første gang blev det vist i Forsyningen|BI, hvor alle data bliver trukket fra vores regnskabssystem. Der er lidt småting der skal rettes til, aconto indbetalinger, gasregninger, indtægter fra el-salg mv. det er bogføringsdatoen der afviger da fakturaen først kommer i den efterfølgende måned.
 7. Mødeplan for resten af 201919/8/2019 kl. 16.1525/11/2019 kl. 16.15
 8. 21/10/2019 kl. 16.15
 9. Der er aftalt følgende datoer for kommende bestyrelsesmøder:
 10. Organisationsplan fremadrettet
 11. Der er for ca. 5 år siden udarbejdet en strategi, mission og vision for Sindal Varmeforsyning. Den blev udleveret af BEC, med ønske om at alle kigger den i gennem og kommer med forslag på næste bestyrelsesmøde. Der er et kursus hos Dansk Fjernvarme med titlen ”Bestyrelsens opgaver og ansvar” – Her ønsker alle bestyrelsesmedlemmer at deltage, næste gang det afholdes.
 12. EnergispareselskabetEnergispareaftalen udløber i 2020. Der skal i nærmeste fremtid afholdes nyt bestyrelsesmøde.
 13. Der er pt. Ingen ansatte i selskabet, da det overvejes at lukke selskabet, grundet ophør af energispareaftalen. Bestyrelsen er sammen sat af 3 medlemmer fra Hjørring Varmeforsyning, 1 fra Sindal og 1 fra Hirtshals.
 14. DriftslederenI uge 24 planlægges der sommerstop af anlægget på Gutenbergvej, her skal der udføres div. Små ændringer på anlægget.
 15. Vi arbejder i den kommende tid med at komme videre med at bruge have/parkflis, da vi pt. Er udfordret af at SKAT har nultolerance for plastik i have/park flis. Vi har derfor taget kontakt til skatteminister Karsten Lauritzen for at komme i dialog om problematikken, grundet valget er ministeriet lukket og bliver nød til at afvente en regeringsdannelse.
 16. Der skal laves nyt CO2 kvoteudledningssystem for perioden 2021-2025, JS har netop modtaget information fra Dansk Fjernvarme og det er en meget omstændig sag, som senest skal være indberettet d. 14/6/2019. Der er indgået aftale med HedeDanmark om at levere flis for 2019/20 sæsonen, leverancen har været i udbud.